Mechaniczne przełącznik: punkt przełączający- nastawa

Mechaniczne przełączniki ciśnienia są zazwyczaj dostarczane z fabrycznie ustawionym punktem przełączania. Niemniej jednak, niektórzy użytkownicy chcą dokonać takiej konfiguracji samodzielnie, ponieważ, na przykład, warunki ciśnieniowe w aplikacji mogą się zmieniać. W przypadku przełączników ciśnienia z elementem pomiarowym o konstrukcji mieszkowej, membranowej lub tłokowej, ręczne ustawienie punktu przełączania, punktu zero lub histerezy (w zależności od modelu) wymaga pewnego wysiłku. Nie są to jednak czary. Ten artykuł wyjaśnia, krok po kroku, jak to zrobić.

Użytkownicy potrzebują następującego wyposażenia: źródła ciśnienia (np. prasy manometrycznej), manometru kontrolnego, testera ciągłości lub lampy kontrolnej, jak również narzędzia do śruby regulacyjnej (warto zaznaczyć, iż  WIKA dostarcza odpowiedni klucz imbusowy do swoich urządzeń; do ustawienia histerezy wystarczy zwykły śrubokręt).

Nastawa punktu przełączania

Widok ustawień dla modelu PSM02 mechanicznego przełącznika ciśnienia firmy WIKA. Przyporządkowanie pinów 1 i 3 (mały rysunek) odpowiada funkcji przełączania „normalnie zamknięty”, przyporządkowanie 2 i 3 dla „normalnie otwarty”.

 1. Po pierwsze, należy wkręcić przełącznik ciśnienia do przyłącza źródła ciśnienia i podłączyć jego połączenia elektryczne do testera ciągłości lub lampki kontrolnej.
 2. Całkowicie przekręcić śrubę regulacyjną punktu przełączania. W ten sposób punkt przełączania ustawiony jest na najwyższą możliwą wartość.
 3. Teraz należy ustawić dla presostatu żądaną wartość ciśnienia przełączania, aż manometr kontrolny wskaże wymaganą wartość.
 4. Następnie wykręcić śrubę regulacyjną, aż urządzenie przełączy się i zadziała tester ciągłości lub lampka kontrolna.
 5. W kolejnym kroku należy obniżyć ciśnienie, aż presostat przełączy się z powrotem, a następnie ponownie je zwiększyć, aby sprawdzić punkt przełączenia. W razie potrzeby należy skorygować punkt przełączenia poprzez obrócenie śruby regulacyjnej. Powtarzać procedurę, aż do osiągnięcia żądanego punktu przełączenia.

 

 

Ustawieni punktu resetowania

W niektórych zastosowaniach punkt resetowania jest ustawiany zamiast punktu przełączania, np. w przypadku monitorowania ciśnienia minimalnego. W tym przypadku sposób postępowania jest podobny jak w przypadku punktu przełączania, ale bez obracania śruby regulacyjnej.

 1. Zwiększać ciśnienie, aż urządzenie się przełączy.
 2. Następnie zmniejszyć ciśnienie, aż przyrząd przełączy się z powrotem i odpowiednio ustawić pozycję śruby regulacyjnej. Zasadą poniżej:
  Punkt nastawy < wartość rzeczywista: wykręcić śrubę
  Wartość zadana > wartość rzeczywista: przekręcić śrubę do środka

Ustawianie histerezy (nie we wszystkich modelach) 

W tym celu należy najpierw ustawić punkt przełączania, a następnie sprawdzić punkt zero (patrz wyżej). W zależności od punktu resetowania, śruba histerezy jest obracana do wewnątrz lub na zewnątrz. Następnie należy sprawdzić punkt przełączania, ponieważ zmiany śruby histerezy mają również wpływ na punkt przełączania.

Uwaga
Przegląd różnych mechanicznych wyłączników ciśnieniowych, jak również dalsze informacje techniczne można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Przeczytaj nasze inne posty
Mechaniczne przełączniki ciśnienia a elektroniczne przełączniki ciśnienia – część 1
Mechaniczne przełączniki ciśnienia a elektroniczne przełączniki ciśnienia – część 2Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej