kamery monitorujące

Manometry różnicowe są odpowiednie nie tylko do typowych zastosowań, takich jak monitorowanie i sterowanie filtrami lub pompami. Mogą również pełnić funkcję monitora przepływu, na przykład w instalacjach do przesyłu ciepła w instalacji olejowej. W ten sposób sterują one przepływem objętościowym medium. Niezawodność przyrządu pomiarowego może być certyfikowana dla tego zastosowania poprzez certyfikację zgodnie z VdTÜV (kodeks postępowania „Flow 100”).

Heat transfer oil plant

Wymiana ciepła w instalacji olejowej

Zapoznanie się z zasadą pomiaru wyjaśnia, dlaczego manometr różnicowy może być odpowiedni jako regulator przepływu: zbiera ciśnienie z dwóch różnych punktów procesu i wyświetla zmierzoną wartość różnicy ciśnień. Informacja ta wskazuje szczególną charakterystykę przepływu medium: im wyższa wartość, tym silniejszy przepływ.

Do zadań związanych z monitorowaniem przepływu w olejowych instalacjach przesyłu ciepła uwzględniane są tylko mechatroniczne manometry różnicowe ze stykami przełączającymi. Instalacje z olejem termalnym wykorzystywane są do odpuszczania procesów w różnych gałęziach przemysłu. Jeśli przepływ oleju zmniejsza się, różnica ciśnień w linii między dwoma punktami pomiarowymi spada. Urządzenie sygnalizuje i w przypadku występowania zagrożenia reaguje automatycznie: wyłącznik ciśnieniowy wyzwala alarm po osiągnięciu ustawionej wartości krytycznej i wyłącza grzejnik lub zatrzymuje proces. W ten sposób zapobiega się powstaniu bloku czynnika gorącego o temperaturze do 400 °C, a w konsekwencji przegrzaniu instalacji w jednym punkcie.

Manometr z mikroprzełącznikiem  DPGS40TA

Do dwóch styków przełączających

W celu spełnienia wymagań w zakresie monitorowania przepływu różnicowego w olejowych instalacjach przesyłu ciepła, przyrządy firmy  WIKA model DPGS40TA z rodziny produktów DELTA-line wykonywane pod dane zamówienie. Certyfikat VdTÜV potwierdza niezawodność prawidłowej rejestracji różnicy ciśnień i funkcji przełącznika. Uwzględniając potencjalne ryzyko związane z procesem, operatorzy instalacji wymagają dla takich przyrządów przeprowadzenia testów komponentów zgodnie z kodeksem postępowania „Flow 100” VdTÜV. Model DPGS40TA jest dostępny również z aprobatą GL do pracy w obszarach morskich oraz certyfikatem SIL dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Przyrząd ma do dwóch styków przełączających i zintegrowany wskaźnik ciśnienia roboczego.

Uwaga
Więcej informacji na temat manometrów różnicowych z rodziny produktów DELTA-line (modele DPGS40TA, DPG40, DPGT40, DPS40, DPGS40) można znaleźć na stronie internetowej WIKA oraz w ulotce „DELTA-line”.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej