Manometr z separatorem membranowym

Separatory membranowe, znane także jako separatory chemiczne lub separatory zdalne, stosowane są do pomiarów ciśnienia w przypadku, gdy media procesowe nie mogą mieć styczności z elementami pomiarowymi przyrządu pomiarowego. Separator membranowy spełnia dwa główne zadania:

1. Oddzielanie przyrządu pomiarowego od medium procesowego
2. Przenoszenie ciśnienia do przyrządu pomiarowego.

Działanie separatora membranowego

Działanie separatora membranowego

Strona procesowa separatora jest odizolowana elastyczną membraną. Wewnętrzna przestrzeń pomiędzy membraną a przyrządem pomiarowym ciśnienia jest całkowicie wypełniona płynem. Ciśnienie procesowe jest przenoszone przez elastyczną membranę na ciecz i za jej pośrednictwem na element pomiarowy tzn. manometr lub przetwornik.

W wielu przypadkach pomiędzy separatorem membranowym a elementem pomiarowym znajduje się kapilara, której zadaniem jest np. wyeliminowanie lub zminimalizowanie wpływu temperatury procesu na działanie przyrządu pomiarowego.

Separatory membranowe są montowane na istniejących łącznikach lub kołnierzach. Zwykle łączniki składają się z części w kształcie T wbudowanych w rurociąg lub z gniazd przyspawanych do rurociągu, reaktora procesowego lub zbiornika.
Zaletą tego typu separatora jest duża „powierzchnia styku” mierzonego medium z membraną separatora, co zapewnia dokładny pomiar ciśnienia , zwłaszcza przy bardzo niskich zakresach (<600mbar) Inną niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiego demontażu w celu czyszczenia bądź kalibracji.

Zapraszamy do zapoznania się z separatorami membranowymi firmy WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej