Elektrownie cieplne stosowane są w przemyśle i w technologii grzewczej. Bezpieczna eksploatacja takich instalacji wymaga dużej liczby urządzeń zabezpieczających. Zapobiegają one m.in. wystąpieniu nadmiernej temperatury, nadciśnienia i podciśnienia. W obszarze monitorowania temperatury, oprócz wielu innych

Do obsługi instalacji grzewczych stosuje się zwykle kombinację kilku regulatorów pętli zamkniętej i otwartej. Jako “ostatnia instancja” stosowany jest ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Do urządzenia podłączone są zazwyczaj monitory temperatury bezpieczeństwa, regulatory temperatury i termostaty. Funkcja ogranicznika temperatury bezpieczeństwa polega na przełączeniu instalacji w stan bezpieczny w przypadku przegrzania, tzn. gdy zostanie osiągnięta ustalona temperatura graniczna. W przypadku wystąpienia tej usterki ogranicznik temperatury bezpieczeństwa musi zostać odblokowany ręcznie. Ma to zagwarantować, że instalacja zostanie sprawdzona, a usterka, jeśli występuje, zostanie wyeliminowana, przed przełączeniem instalacji na normalny tryb pracy. Charakterystyka przełączania ograniczników temperatury bezpieczeństwa określona jest w normie DIN EN 14597 dla stosowania urządzeń zabezpieczających w instalacjach grzewczych.

Innym istotnym aspektem normy DIN EN 14597 jest reakcja czasowa stosowana przez urządzenia sterujące w pętli zamkniętej i otwartej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji. Należy zagwarantować, że przyrządy będą wykonywały swoje funkcje sterowania lub przełączania w zakresie ustalonych parametrów czasowych, po przekroczeniu ustalonej temperatury granicznej.

 
Jednostka sterująca w pętli zamkniętej i otwartej
Tryb pracy
Stała czasowa w sekundach pracy:
WodaPowietrzeOlej
Kontroler temperaturystały130120160
Kontroler temperatury,
ogranicznik temperatury
/ termostat
zachowanie dwupunktowe
4512060
Ogranicznik temperatury
bezpieczeństwa,
monitory temperatury
bezpieczeństwa
zachowanie dwupunktowe
4512060
Tabela: Maksymalne dozwolone wartości stałej czasowej w odniesieniu do konkretnego zastosowania (źródło: DIN EN 14597: 2012-09)
Ponadto, w oparciu o tę normę, jednostka certyfikująca może poświadczyć, poprzez badanie typu WE, że przyrządy te spełniają dyrektywę 2014/64 / UE (dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych).
 

Zasada pracy ogranicznika temperatury bezpieczeństwa WIKA 

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa SB15 firmy WIKA wykorzystuje konstrukcję elektryczną i jest wyposażony w mechaniczny system temperatury. Temperatura jest wykrywana przez zasadę rozprężania cieczy. Zamknięty układ pomiarowy z płynnym wypełnieniem składa się z czujnika temperatury, kapilary i rurki Bourdona. Zmiana ciśnienia wytwarzana w wyniku ciepła przyłożonego do czujnika temperatury w zamkniętym układzie jest przenoszona przez kapilarę do rurki Bourdona, a następnie wyświetlana na tarczy poprzez odchylenie kątowe wału wskazówki. Tarcza przesuwna, która jest umieszczona na wale wskazówki, uruchamia operację przełączania na mikroprzełączniku po osiągnięciu nieregulowanego punktu przełączania lub w przypadku pęknięcia linii pomiarowej i blokuje bieżący stan. Reset jest możliwy tylko wtedy, gdy wartość skali spadnie poniżej ustawionego punktu przełączania o ok. 3% zakresu skali.
 
Wnioski
Ograniczniki temperatury bezpieczeństwa, gdy są stosowane jako urządzenia bezpieczeństwa, znacznie przyczyniają się do bezpiecznej pracy elektrociepłowni. Ich zastosowanie w elektrociepłowniach jest regulowane przez normę DIN EN 14597.

Uwaga
Więcej informacji na temat ogranicznika temperatury bezpieczeństwa SB15 można również znaleźć na stronie internetowej WIKA.


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej