trzy różne manometry

Manometry DirectDrive różnią się od standardowych manometrów pod względem struktury i funkcji. Charakteryzują się specjalnymi właściwościami, kwalifikującymi do określonych obszarów zastosowań.

Specjalne właściwości manometrów DirectDrive

 

W manometrach DirectDrive montowane są specjalne elementy ciśnieniowe, które mają spiralną rurkę (jak w modelu 116.15) albo rurkę śrubowa (jak w modelach 116.18.023, 116.18.036, 116.18.041).

Manometr DirectDrive

Rurka spiralna i rurka śrubowa

Główną różnicą z punktu widzenia konstrukcji jest to, że w manometrach DirectDrive nie jest wymagany żaden ruch do zainicjowania przesunięcia rurki. W standardowym manometrze ruch przekłada się na przemieszczenie elementu ciśnieniowego. Wskazówka może być dokładnie dopasowana do zamierzonego kąta wskazania na tarczy (standardowy kąt wg EN837-1: 270°) poprzez regulację. W manometrach
DirectDrive ten ruch nie istnieje i koniec elementu ciśnieniowego stanowi wskazówkę. Co za tym idzie, manometru
DirectDrive nie da się wyregulować. Kąt wskazania jest określony przez odchylenie elementu ciśnieniowego na zasadzie 1:1 – zawsze.

Aby jednak osiągnąć wymaganą dokładność wskazań (standardowo jest to klasa 4.0), dla każdego elementu ciśnieniowego – w zależności od odchylenia wskazówki – dobiera się tarczę z wartościami pod odpowiednim kątem. Nawet najmniejsze tolerancje produkcyjne w rurkach o tym samym zakresie ciśnienia mogą sprawić, że dwa identyczne manometry będą miały różne kąty wskazania. Tolerancja, w ramach której kąt wskazania przesuwa się dla pojedynczej wersji instrumentu, jest zatem określona jako ± 15°. Domyślnie, kąt wskazania wynosi 120° ± 15.

Główną zaletą bezpośredniej transmisji skoku rurki jest większa odporność na wstrząsy i wibracje przyrządu. Po pierwsze, nie występuje ruch składający się z wielu delikatnych, niezależnych od siebie składowych, a po drugie, istnieje tylko jeden punkt połączenia pomiędzy elementem ciśnieniowym DirectDrive a przyłączem procesowym. Ponadto, specyficzna forma elementu ciśnieniowego również ma wpływ na podane właściwości.

Obszar zastosowania

Ze względu na wspomniane właściwości, manometry DirectDrive nadają się szczególnie do zastosowań, w których odporność na wstrząsy i drgania jest ważniejsza niż precyzyjna dokładność wskazania. Są zatem doskonałe do zastosowań, w których występują częste wstrząsy i wibracje. Ponadto, ze względu na płaską konstrukcję, świetnie sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach. Ważnym obszarem ich pracy są zatem zawory i sterowniki mobilnych butli gazowych. W ich przypadku często wystarczy wskaźnik ciśnienia, który jest w stanie wykazać spadek ciśnienia poniżej zadanego ciśnienia napełniania. Zazwyczaj odbywa się to przez wskazanie czerwonego obszaru na tarczy manometru.

Manometry DirectDrive są bardzo dobrze przystosowane do integracji z jednostkami klienta. Kombinacja adaptera i elementu ciśnieniowego może być bezpośrednio wprowadzona w obrys zaworu, dzięki czemu nie jest wymagana obudowa manometru. Okienko, w takich przypadkach, jest zazwyczaj dostarczane oddzielnie i montowane przez producenta zaworu. Zapewnia to klientowi szczególną wartość dodaną w zakresie wzornictwa.

Wnioski

Manometry DirectDrive są szczególnie przydatne dla klientów mających specyficzne wymagania w zakresie funkcji i konstrukcji.

Uwagi

Długoletni klienci naszych manometrów DirectDrive są już świadomi zalet wynikających z wczesnego zaangażowania naszych specjalistów, najlepiej już w fazie projektowania danego zastosowania. Osoby kontaktowe z chęcią pomogą wszystkim tym, którzy potrzebują porady w odniesieniu do już posiadanego rozwiązania, a także tym, do nowego, jeszcze nie opracowanego rozwiązania.

Polecamy nasz artykuł:
Manometry z rurką Bourdona – zasada działaniaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej