Manometr higieniczny: IP68 do czyszczeniu z zewnątrz.

Zawór odpowietrzający zamiast otworu odpowietrzającego: dzięki tej opcji higieniczny manometr membranowy typu PG43SA-S nadaje się nawet do czyszczenia farmaceutycznego z zewnątrz przy użyciu szczególnie agresywnych środków. Zamknięty zawór uszczelnia wnętrze manometru zgodnie z klasą ochrony IP68. W ten sposób zapobiega wnikaniu środków czyszczących.

W przemyśle farmaceutycznym ochrona składników aktywnych i leków przed zanieczyszczeniem jest najwyższym priorytetem. Dlatego dokładne czyszczenie urządzeń po każdej partii jest niezbędne. Ich skuteczność zależy jednakże w dużej mierze od stężenia użytych substancji i poziomu temperatury.

Higieniczne manometry membranowe, takie jak WIKA model PG43SA-S, są odpowiednie do monitorowania ciśnienia w zbiornikach mobilnych w przemyśle farmaceutycznym.

Higieniczne manometry membranowe, firmy WIKA model PG43SA-S, są odpowiednie do monitorowania ciśnienia w zbiornikach mobilnych w przemyśle farmaceutycznym.

Czyszczenie: Soda kaustyczna i kwas azotowy
W różnych przypadkach urządzenia poddawane są nie tylko czyszczeniu od strony procesu (CIP, SIP), ale również czyszczeniu od zewnątrz. Dotyczy to również firmy farmaceutycznej, która używa manometru WIKA model PG43SA-S do monitorowania ciśnienia w zbiornikach mobilnych. Tutaj proces czyszczenia odbywa się od zewnątrz przy użyciu znacznie bardziej skoncentrowanych środków chemicznych i wysokich temperatur. W skład mediów wchodzi np. 30% soda kaustyczna i 60% kwas azotowy – obydwa w postaci rozcieńczonej. Dzięki tym substancjom przyrząd pomiarowy jest czyszczony ze wszystkich stron w instalacji czyszczącej za pomocą dysz.

Podczas takiego procesu chemikalia mogą dostać się do obudowy manometru przez otwór odpowietrzający. Materiały, z których wykonane są przyrządy pomiarowe są odporne na typowe stężenia i temperatury środków czyszczących. Jednakże ekstremalnie agresywne substancje, jak w opisanym zastosowaniu, i/lub bardzo wysokie temperatury z czasem uszkadzają wnętrze manometru. W konsekwencji: Przyrząd pomiarowy musi zostać wymieniony.

Manometr membranowy WIKA typ PG43SA-S w nowej wersji z zaworem odpowietrzającym: Przekrój pokazuje zawór w pozycji otwartej. Pierścień osadczy został zaznaczony na czerwono.

Manometr membranowy WIKA model PG43SA-S w nowej wersji z zaworem odpowietrzającym: Przekrój pokazuje zawór w pozycji otwartej. Pierścień osadczy został zaznaczony na czerwono.

Pomiar ciśnienia przy otwartym zaworze

WIKA zajęła się zatem tą kwestią: w jaki sposób można przedłużyć żywotność manometru PG43SA-S nawet w przypadku czyszczenia od zewnątrz w ekstremalnych warunkach? Odpowiedź: poprzez zastosowanie wersji z zaworem odpowietrzającym. Zamknięty zawór (IP68) zabezpiecza wnętrze przyrządu przed działaniem substancji czyszczących. Jednakże w trakcie wykonywania swojego właściwego zadania – monitorowania ciśnienia – musi być otwarty. W przeciwnym razie prawidłowy pomiar ciśnienia względnego jest niemożliwy. Dzieje się tak, ponieważ w zamkniętej obudowie wzrasta ciśnienie wewnętrzne, co prowadzi do zafałszowania wyniku pomiaru.

Łatwa obsługa 

Nowy zawór odpowietrzający jest dobrze widoczny i zamontowany na górze obudowy, co zapewnia łatwy dostęp. Zawór można otwierać lub zamykać bez użycia narzędzi za pomocą nakrętki motylkowej. Kierunek obrotów oraz pozycja otwarcia i zamknięcia zaworu są wyraźnie oznaczone na obudowie. Nakrętka i uszczelka zaworu są wykonane w wersji higienicznej. Pierścień zabezpieczający uniemożliwia odkręcenie zaworu.

Sterylizacja w autoklawie

Przed każdym czyszczeniem zewnętrznym należy zamknąć zawór odpowietrzający. Manometr posiada wówczas stopień ochrony IP68. Jeśli po procesie czyszczenia następuje sterylizacja w autoklawie, zawór należy ponownie otworzyć. W przeciwnym razie, ze względu na panujące tam warunki pary nasyconej, wystąpiłoby również ciśnienie wewnętrzne, co miałoby negatywne skutki dla manometru.

Podsumowanie

Manometr membranowy model PG43SA-S przeznaczony jest do szerokiego zakresu zastosowań w sterylnej inżynierii procesowej. Nowa wersja z zaworem odpowietrzającym i stopniem ochrony IP68 jeszcze bardziej rozszerzyła zakres zastosowań manometru.


Uwaga
Dalsze informacje na temat manometru higienicznego model PG43SA-S, jak również innych modeli z serii PG43SA, można znaleźć na stronie internetowej WIKA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących manometru z opcją ochrony IP68 pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przeczytaj także nasz artykuł
Manometry do procesów farmaceutycznych: „pomiar na sucho” w wersji z membraną czołową

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej