Messtechnik in Kompressoren

Obserwuje się coraz większy rozwój technologii pomiarowej stosowanej w sprężarkach. I to z tego powodu, zrównoważenie zwiększonego zapotrzebowania na sprężone powietrze i zmniejszone zużycie energii zależy także, w dużej mierze, od inteligentnego wykorzystania urządzeń pomiarowych. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane są zarówno do zwiększenia wydajności maszyny, jak i do planowania konserwacji prewencyjnej. Pozwala to na uniknięcie długich przestojów i związanych z nimi kosztów.

Zasada działania sprężarek

Sprężarki są urządzeniami, które zwiększają ciśnienie gazu poprzez zmniejszenie jego objętości. Sprężarki zasysają powietrze z otoczenia. Następnie sprężają je tłokami (sprężarki tłokowe) lub śrubami blokującymi (sprężarki śrubowe). Sprężone powietrze wykorzystywane jest w różnych zastosowaniach: do napędu silników, maszyn i narzędzi, do czyszczenia części, do pompowania opon, w pneumatyce lub jako powietrze do oddychania dla straży pożarnej i nurków. W miarę jak coraz więcej powietrza jest wtłaczanego do zbiornika (zbiornika lub zbiornika powietrza sprężarki), wzrasta w nim ciśnienie. Wraz ze wzrostem ciśnienia powietrza, również wzrasta jego temperatura. W przypadku sprężarek chłodzonych olejem, nagrzewa się również olej sprężarkowy.

Technologia pomiarowa zapewniająca optymalne działanie

Technologia pomiarowa stanowi integralną część nowoczesnych sprężarek. Od prostego manometru, który pokazuje użytkownikowi poziom dostarczanego ciśnienia, po elektroniczne czujniki ciśnienia i wyłączniki ciśnieniowe. Termometry mechaniczne i elektryczne lub wyłączniki temperaturowe pomagają w optymalnym wykorzystaniu sprężarki, nie powodując jej przegrzania. Z kolei czujniki poziomu zapewniają automatyczne odprowadzanie kondensatu.

 

Technologia pomiaru w sprężarkach

Technologia pomiarowa w sprężarkach – przykład, sprężarka obrotowa

 

1: Wlot powietrza – Ciśnienie
2: Wlot powietrza – Temperatura
3: Wylot stopnia sprężarki – Ciśnienie
4: Wylot stopnia sprężarki – Temperatura
5: Zbiornik sprężonego powietrza – Ciśnienie
6: Zbiornik sprężonego powietrza – Poziom napełnienia
7: Wylot sprężonego powietrza – Ciśnienie
8: Wylot sprężonego powietrza – Temperatura

 

 

 

 


Wszystko z jednego źródła

Wraz ze wzrostem zastosowania techniki pomiarowej i różnorodnością technologii w sprężarkach stale zwiększa się również liczba możliwych dostawców. Rozsądne ograniczenie się do kilku producentów z szeroką gamą produktów może pomóc w utrzymaniu przeglądu możliwości i zmniejszeniu kosztów.

Firma WIKA oferuje swoim klientom wszystkie istotne urządzenia pomiarowe z jednego źródła. Od manometrów i przełączników ciśnieniowych do sprężarek tłokowych, poprzez przełączniki temperaturowe z aprobatą UL, aż po elektroniczne rozwiązania do regulacji ciśnienia, temperatury i poziomu w sprężarkach śrubowych. Wiele z naszych przyrządów pomiarowych ma aprobatę UL. Nawet jeśli nie jest to konieczne dla wszystkich przyrządów, ułatwia to uruchomienie na miejscu. Regularne audyty przeprowadzane przez UL potwierdzają również stałą jakość produktu i produkcji.

Uwaga
Więcej informacje na temat różnych rozwiązań pomiarowych, oferowanych w zakresie budowy maszyn znajdziesz na naszej stronie WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej