Termometry atex stary i nowy

Mechaniczne przyrządy pomiarowe do zastosowania w atmosferach wybuchowych teraz mogą być oceniane zgodnie z nową normą: DIN EN ISO 80079-36/37 zastąpi EN 13463-1/5, okres przejściowy kończy się 31.10.2019. Firma WIKA jako pierwsze sklasyfikowała wg nowej normy termometry gazowe 73 i 74, wraz z wydaniem odpowiedniej deklaracji zgodności. Co ta zmiana oznacza dla użytkownika?

Po pierwsze i najważniejsze, międzynarodowa norma ISO 80079 (data wdrożenia: 01.12.2016) zastąpiła podstawowe wymagania bezpieczeństwa normy EN 13463. Obydwa termometry gazowe ocenione przez firmę WIKA pozostają więc takie same pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym.

Najbardziej widoczną różnicą jest oznakowanie przyrządów. Informacje na podzielni oraz etykiecie produktów odpowiadają wymaganiom zarówno ISO 80079, jak i nowej dyrektywy ATEX, 2014/34/UE:

ATEX 2014/34/EU
ISO 80079-36/37
ABCDE123456
II2GExhIICT6 … T1GbX
II2DExhIIICT85°C … T450°CDbX

 

Użytkownicy są zainteresowani przede wszystkim informacją na temat rodzaju ochrony – litera „h” oznacza, że przyrząd mechaniczny posiada podstawową ochronę umożliwiającą zastosowanie w atmosferach wybuchowych. Poprzednia konwencjonalna informacja na temat ochrony przed zapłonem typu „c” (ochrona przez bezpieczeństwo konstrukcji) nie jest już wymagana. Jednakże kryteria spełnienia tych i innych wymagań dotyczących ochrony są ujęte również w nowej normie, a firma WIKA, tak jak zawsze, uwzględnia wymagania ochrony przed zapłonem typu „c” również w nowej ocenie zgodności.

Nowe oznakowanie zostało szczegółowo wyjaśnione w poniższych tabelach:

 

 

ATEX 2014/34/EU

 IDOznakowanieZnakZnaczenie
 AOznakowanie CEConformité Européenne / europejska ocena zgodności
 BSpecyficzne oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej 
 CGrupa sprzętuIISprzęt przeznaczony do stosowania w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych innych niż podziemne części zakładów górniczych oraz te części naziemnych instalacji zakładów górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.
 DKategoria przyrządu2Wysokie bezpieczeństwo (zatwierdzony do użytku w strefach 1 i 21)
 EAtmosfera wybuchowaGDo użytku na obszarach z obecnością palnych gazów, par, mgieł i mieszanin z powietrzem.
DDo użytku na obszarach, w których może powstać atmosfera
wybuchowa ze względu na obecność pyłu.

ISO 80079-36/37

 IDOznakowanieZnakZnaczenie
 1Oznakowanie Ex ExWg ISO80079-36/37
 2 Typ ochronyhUrządzenia nieelektryczne stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem
 3 Odpowiednia atmosferaIICGaz (grupa IIC)
IIICPalne zawiesiny, pył przewodzący i nieprzewodzący
 4Maksymalna temperatura
powierzchni*
T6 … T1Klasa temperatury
T85°C … T450°CMaksymalna temperatura powierzchni
 5EPL (nowe: poziom ochrony przeciwwybuchowej)GbOchrona przed źródłami zapłonu które powstają lub mogą powstać podczas normalnej pracy i przewidywalnych usterek.
Db
 6Specjalne warunki zastosowania (patrz instrukcja obsługi)XTemperatura otoczenia w określonym zakresie (stosowane są specjalne warunki robocze)
 * Rzeczywista maksymalna temperatura powierzchni nie zależy od sprzętu, ale głównie od warunków roboczych.

Uwaga
Więcej informacji na temat termometrów gazowych 73 i 74 oraz odpowiednie deklaracje zgodności można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej