Standard dla manometrów ciśnienia absolutnego: DIN 16002

Wypełniamy lukę w normalizacji przyrządów pomiarowych: opublikowano normę DIN 16002 dla mierników ciśnienia bezwzględnego. Rodzina przyrządów 532.52 firmy WIKA jest zgodna z tą normą. Wszystkie wersje posiadają już oznakowanie DIN 16002.

Do tej pory, w dziedzinie mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia, jednolita norma dostępna była tylko dla manometrów ciśnienia względnego (EN 837). Firma WIKA podjęła inicjatywę utworzenia takiej dyrektywy również dla manometrów ciśnienia bezwzględnego i brała udział w jej opracowywaniu jako członek komisji DIN.

Manometr do pomiaru ciśnienia absolutnego model 532.52

Norma DIN 16002 opisuje wymiary, metrologię, wymagania i testowanie przyrządów. Manometry ciśnienia bezwzględnego składa się z komory pomiarowej, która jest z reguły przedzielona przez membranę. Z górnej części, komory odniesienia, usuwane jest ciśnienie. Pomiary ciśnienia w oparciu o zerowe ciśnienie odniesienia (próżnię) najczęściej dotyczą wartości rzędu milibarów.

Wymagania dotyczące jakości manometrów ciśnienia bezwzględnego, zwłaszcza w zakresie stabilności długoterminowej, są wysokie. Materiały użyte do budowy komory odniesienia oraz wykonane spawy nie mogą zatem wpływać na istniejącą we wnętrzu próżnię. Z tego względu do konstrukcji modelu 532.52 firma WIKA stosuje materiał o bardzo wysokiej gazoszczelności.

Wysokie wymagania odpowiadają zakresowi testowania, który został zdefiniowany dla przyrządów pomiarowych,
manometrów, miernika ciśnienia w nowej normie DIN. Odnosi się to na przykład do wskaźników wycieku komory odniesienia i ciśnieniowej w komorze pomiarowej, ale także do obciążenia dynamicznego: aby uzyskać oznakowanie zgodności z 16002, manometry muszą wytrzymywać do 100.000 cykli obciążania.

Uwaga
Więcej informacji na temat normy DIN 16002 jest dostępne na stronie internetowej Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung – DIN).

 


Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej