Wspólłzynnik temperaturowy

Ponieważ temperatura ma wpływ na dokładność czujnika ciśnienia, pomimo różnorodnych działań kompensacyjnych w zakresie temperatury znamionowej zawsze pozostaje mały błąd temperatury. Błąd ten często podany jest w kartach katalogowych producentów czujników ciśnienia jako współczynnik temperatury (skrót TC). Współczynnik określa (liniowy) błąd, poczynając od punktu wzorcowego, którym w większości przypadków jest temperatura pokojowa.

Odpowiednio, błąd temperatury w temperaturze pokojowej wynosi zero i rośnie liniowo wraz ze wzrostem różnicy temperatury w odniesieniu do temperatury pokojowej zgodnie z podanym współczynnikiem (patrz rysunek). W zasadzie w każdym przypadku należy uwzględniać nie tylko współczynnik temperatury punktu zero (TC0), lecz także zakres (TCC). Błąd punktu zero opisuje wpływ temperatury na sygnał zerowy. Błąd zakresu podaje wpływ temperatury na wartość pełnej skali. Poszczególne współczynniki temperatury punktu zero oraz zakresu zwykle podane są jako wielkości, co oznacza, że mogą być dodatnie lub ujemne.

Jeżeli błąd punktu zero danego przyrządu ma ten sam znak co błąd zakresu, w najgorszym przypadku podane dwa błędy mogą się sumować. Typowa wartość średniego współczynnika temperatury punktu zero czujnika ciśnienia wynosi: 0,2 % / 10 K. Link do czujników ciśnienia WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej