Antykorozyjna przyziemna sonda poziomu / sonda zanurzeniowa

W zastosowaniach przemysłowych korozja czujników ciśnienia jest raczej pomijalna, gdyż w większości zastosowań używane są oleje (w szczególności oleje hydrauliczne) a kontakt z medium pod ciśnieniem jest ograniczony głównie do kanału ciśnienia i czujnika, czyli bardzo niewielkiego fragmentu przyrządu. Jednakże podczas pomiaru poziomu sonda hydrostatyczna styka się całkowicie i stale z mediami, często na bazie wody.

W wyniku nieprawidłowego lub całkowitego braku uziemienia, lub niewystarczającego podłączenia ekwipotencjalnego może wystąpić silna korozja lub pogorszenie działania sondy poziomu. Korozja zanurzalnych przetworników ciśnienia zawsze prowadzi, zwłaszcza ze względu na ich konstrukcję i zastosowania, do usterek spowodowanych przez wilgoć. Typy korozji zanurzalnych przetworników ciśnienia są w rzadkich przypadkach ograniczone do korozji powierzchni, która najczęściej jest wynikiem doboru nieodpowiedniego materiału obudowy do określonego medium. Najczęściej występuje korozja wżerowa lub szczelinowa Prowadzi to do korozji punktowej, głęboko wnikającej w materiał. Takie formy korozji często szybko prowadzą do usunięcia materiału z całej ściany obudowy i wniknięcia wilgoci do wewnątrz zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Wnikająca wilgoć powoduje uszkodzenia obwodów elektrycznych i prowadzi do uszkodzenia czujnika ciśnienia.

Powszechnie stosowane przetworniki ciśnienia dostępne na rynku zwykle mają uziemienie w postaci ekranu lub oplotu znajdującego się wewnątrz osłonki kabla. Takie uziemienie służy jako ekran poszczególnych przewodów, chroniący przed zakłóceniami (jeżeli kable są częściowo układane na powierzchni) oraz jako uziemienie sondy poziomu. Zanurzalne przetworniki ciśnienia często stosowane są w mediach przewodzących na bazie wody. Ze względu na przewodnictwo elektryczne, medium (woda) otaczające zanurzalny przetwornik ciśnienia może powodować utworzenie się ogniwa galwanicznego. Ogniwo galwaniczne tworzy głównie metalowa ściana zbiornika i metalowa obudowa zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Dlatego ważne jest, żeby zanurzalny przetwornik ciśnienia był podłączony do tego samego potencjału uziemienia co zbiornik. W innym przypadku, prądy wyrównawcze uziemienia mogą powodować gwałtowną korozję zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Jeżeli nie są przewidziane podłączenia wyrównawcze, różnica potencjału pomiędzy sondą, cieczą oraz ścianą zbiornika może powodować elektrochemiczne rozpuszczenie części materiału obudowy zanurzalnego przetwornika ciśnienia i aktywne usuwanie materiału.

Korozja powodowana przez prądy przejściowe występuje nie tylko w metalowych pojemnikach, lecz często również wtedy, gdy zanurzalny przetwornik ciśnienia zamontowany jest w izolacji lub w głębokich gniazdach. Wówczas w wyniku występujących we wszystkich materiałach minimalnych różnic strukturalnych w obudowach zanurzalnego przetwornika ciśnienia powstają lokalne ogniwa galwaniczne. Takie lokalne ogniwa galwaniczne powodują również prądy przejściowe na powierzchni obudowy zanurzalnego przetwornika ciśnienia. W obu przypadkach prądy wyrównawcze i prądy ekwipotencjalne zasadniczo prowadzą do korozji wżerowej lub szczelinowej w chemicznie najsłabszych miejscach zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Opisane rozpuszczanie materiału w dosłownie najsłabszym miejscu obudowy prowadzi do ataku korozji ograniczonego do bardzo wąskiego, lecz nadal znacznego obszaru a w końcu do uszkodzenia czujnika. Dlatego zaleca się żeby w każdym momencie używania zanurzalnego przetwornika ciśnienia w mediach przewodzących prąd elektryczny zapewnić odpowiednie uziemienie z pełnym podłączeniem wyrównawczym, by uniknąć wczesnej i kosztownej utraty produktu oraz strat produkcyjnych.

WIKA oferuje kompleksowe rozwiązania do pomiaru poziomu poprzez pomiar ciśnienia hydrostatycznego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w doborze czujnika ciśnienia, prosimy o wykorzystanie formularza kontaktowego.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej