TA Luft został zmieniony w zakresie emisji niezorganizowanych

TA Luft została zaktualizowana. W zakresie zapobiegania emisjom lotnym nowa wersja niemieckiej dyrektywy jest zgodna z międzynarodową normą ISO 15848-1. Odpowiednio, testy zgodne z TA Luft są zgodne z tymi samymi parametrami testowymi, które są zawarte w normie ISO. Jednakże zmiana TA Luft nie niesie z sobą żadnych konsekwencji dla zaworów WIKA w projektach emisji lotnych, które są już zainstalowane w aplikacjach. Zawory przed dostawą i tak były testowane zgodnie z obiema dyrektywami.

Badanie mające na celu określenie wskaźnika emisji zaworu oprzyrządowania przebiega w następujący sposób: Zawór poddawany jest sztucznemu starzeniu w normalnych warunkach procesowych, jak również przy użyciu śladowego gazu obojętnego, na przykład helu. Po przeprowadzeniu testu wydawany jest certyfikat. W dokumencie podawany jest oznaczony wskaźnik emisji. Podawany jest również rodzaj badanego elementu, zakres temperatur i ciśnienia, a także liczba cykli otwierania i zamykania w trakcie przeprowadzonego badania.

Dyrektywa TA Luft uniemożliwiała porównanie zaworów różnych producentów

Podstawą takich badań dla przemysłu w Niemczech jest przede wszystkim instrukcja techniczna dotycząca kontroli jakości powietrza (TA Luft), opublikowana po raz pierwszy w 1964 roku. Wersja z 2002 roku ostatecznie nakazała producentom zaworów, aby przy badaniu emisji lotnych postępowali zgodnie z wytyczną VDI 2440 i jej dopuszczalnymi wartościami. Jednakże, producenci mogli sami określać parametry testu. Użytkownicy nie mogli więc bezpośredniego porównywać zaworów pochodzących od różnych producentów.

Trzy klasy emisji i definicja ważnych parametrów testowych

W aktualizacji dyrektywy TA Luft z 2021 roku zapewniono więc jasne warunki, przyjmując za podstawę badań uznaną na całym świecie normę DIN ISO 15848-1. Jej surowe wymagania zaspokajają zapotrzebowanie rynku na bezpieczne zawory o sprawdzonym, zminimalizowanym poziomie emisji. Wersja normy z 2015 roku określa trzy klasy dopuszczalnej emisji: AH, BH, CH („H” oznacza hel). Określa również ważne parametry badań, takie jak cykle termiczne i mechaniczne, rodzaj urządzeń pomiarowych i innych technologii oraz metody badań.

Nowa aktualizacja TA Luft

(obowiązuje od 12/2021)

Stara wersja TA Luft

(obowiązuje od 07/2002)
P. 5.2.6.4: Odniesienie do DIN ISO 15848-1; klasa szczelności B (LB) lub C (LC) zgodnie z TA LuftP. 5.2.6.4: Odniesienie do VDI 2440 wskaźnik wycieku 10-3 mbar*l/s określony w VDI 2440
  • Określona metoda badania
  • Określone cykle mechaniczne i termiczne
  • Określone klasy wydajności
  • Uwzględnienie uszczelnień statycznych o określonej szczelności
  • Nie określone metody badań
  • Nie określone cykle termiczne ani mechanicznych
  • Brak klas wydajności
  • Uszczelki statyczne nie zostały dołączone
-> Weryfikacja przez niezależną stronę trzecią-> Deklaracja własna

 

Również VDI 2440 została zaktualizowana

Oprócz TA Luft, została zaktualizowana również VDI 2440: W punkcie 6.3.1.3, obecnie uwzględniona jest norma ISO jako podstawa badań i oceny oraz jako klasa szczelności B (LB). W rezultacie obie dyrektywy skupiają się na międzynarodowej normie dotyczącej kwalifikacji zaworów w zakresie redukcji emisji lotnych. Oznacza to zatem:
• uproszczenie procesu certyfikacji,
• klasyfikację zaworów opartą na precyzyjnie określonych klasach wydajności,
• porównanie różnych zaworów w oparciu o takie same testy,
• świadectwo emisji w wyniku uszczelnienia statycznego.

Zawory WIKA dostępne są z najwyższym poziomem certyfikacji

Na życzenie klienta firma WIKA dostarcza już zawory oprzyrządowania w wykonaniu do emisji lotnych o najwyższym poziomie certyfikacji zgodnie z ISO 15848-1 lub klasą AH lub BH. Są to zawory iglicowe i bloki zaworowe serii IV1x, IV2x i IV3x, model IVM z kołnierzem pojedynczym, zawory monoblokowe serii IBF i IBM oraz zawory kulowe model BV. Zainstalowane już zawory wymienionych modeli również spełniają najwyższe wymagania dzięki podwójnej certyfikacji zgodnie z normą ISO i TA Luft. W przyszłości jednak certyfikacja zgodna z TA Luft nie będzie już wymagana.

Zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań

Wszystkie zawory WIKA w wykonaniu do emisji lotnych przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań. Na przykład nadają się one do stosowania w krytycznych dla bezpieczeństwa zakładach z zakresu odkrywania, wydobycia i produkcji ropy naftowej przemysłu naftowego i gazowego, gdzie występują gazy o wysokiej zawartości H2S. Nadają się również do zakładów chemicznych z wyjątkowo niebezpiecznymi mediami, takimi jak amoniak. Zawory charakteryzują się również kompaktową konstrukcją i niezwykle trwałym systemem uszczelnienia. Wysokiej jakości wykonanie również przyczynia się do trwałości i wieloletniej niezawodności zaworów. Ponadto, firma Wika oferuje zestawy zaworów i przyrządów pomiarowych dostosowane do wymagań klienta. Takie urządzenia są zarówno gotowe do pracy, jak i poddawane próbie szczelności w momencie dostawy (w przypadku urządzeń do emisji ulotnych – z użyciem helu).

Uwaga
Więcej informacji na temat zaworów oprzyrządowania WIKA można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Czy są Państwo zainteresowani zakupem zaworów i urządzeń zabezpieczających? Sklep internetowy firmy WIKA oferuje wybrane przyrządy w wersji standardowej. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Rozwiązania typu DBB (ang. Double Block & Bleed) zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo
Unikanie emisji lotnych poprzez zapobieganiePozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej