Alarm contacts

Mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia z wbudowanymi stykami alarmowymi ofertują dwie różne funkcje w ramach jednego  urządzenia. Pomiar ciśnienia przy użyciu manometru kontaktowego odbywa się bez konieczności podłączania zewnętrznego i dzięki czemu zawsze zapewniony jest widoczny odczyt wartości ciśnienia. Jednocześnie, styk alarmowy może zamykać i otwierać określony obwód w zależności od pozycji wskazówki przyrządu, co zapewnia funkcjonalność kontrolną i regulacyjną. Dostępne są różne rodzaje styków przełączających, w zależności od warunków roboczych. WIKA  stosuje cztery modele: magnetyczne urządzenie kontaktowe, styki kontaktronowe, indukcyjne urządzenia kontaktowe i elektroniczne urządzenia kontaktowe.

Magnetyczne urządzenie kontaktowe

Mechaniczne magnetyczne urządzenie kontaktowe są stykami uniwersalnymi, nadającymi się do praktycznie wszystkich warunków roboczych. Ich działanie jest następujące: ramię styku  jest sterowane przez wskazówkę  przyrządu pomiarowego. Po sięgnięciu punktu nastawy, ramię styku jest przyciągane przez magnes stały i przeskakuje do ramienia nośnego. Magnes stały powoduje również zwiększenie  siły nacisku  i chroni  styki przed skutkami łuku elektrycznego podczas przełączania. Magnetyczne urządzenia kontaktowe są urządzeniami pasywnymi, bezpotencjałowymi stykami alarmowymi, niewymagającymi zasilania do pracy. Nie nadają się do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem, jak również ( ze względu na dokładność przełączania) do zastosowań  z niskim obciążeniem elektrycznymi ( np. PLC). W przypadku  przyrządów pomiarowych wypełnionych cieczą  zalecamy  stosowanie przekaźnika zabezpieczającego , aby zapewnić odpowiednie obciążenie. 

Styki kontaktronowe

Styki kontaktronowe służą do przełączania przy dużych wartościach mocy ( do 60 W), a także przy bardzo niskich wartościach prądu  i napięcia ( np. zastosowania PLC). Bistabilny styk alarmowy może być ustawiony  jako normalnie zamknięty, normalnie otwarty  lub zamiana. Końcówki styku pokryte są specjalną powłoką  i zatopione w szklanej bańce w atmosferze  gazu obojętnego, co chroni je przed korozją. Styki uruchamiane są przez magnes w wskazówce przyrządu pomiarowego, bezstykowo i bez konieczności doprowadzenia zasilanie elektrycznego. Styk nie ulega zużyciu i charakteryzuję się bardzo długim  czasem użytkowania do 106 cykli przełączania. W przypadku zastosowań z obciążeniami  pojemnościowymi  lub indukcyjnymi konieczne jest zastosowanie obwodu zabezpieczającego ze względu na występujące skoki  prądu i napięcia.

Indukcyjne urządzenia kontaktowe

Indukcyjne urządzenia kontaktowe to aktywne styki alarmowe przeznaczone  do zastosowań w obszarach niebezpiecznych ( strefy 1 i 2). Musza być stosowane w połączeniu z jednostkami kontrolnymi. Ten typ styków jest szczególnie przydatny do procesów wymagających niezawodnej  sygnalizacji  przy wysokiej częstotliwości przełączania. Indukcyjne urządzenia kontaktowe również nie podlegają zużyciu. Kluczowymi elementami są: głowica sterująca podłączona do wskazówki, układy elektroniczne całkowicie zalane masą uszczelniającą, a także konstrukcja  mechaniczna ze znacznikiem przemieszczanym przez wskazówkę przyrządu pomiarowego. Gdy znacznik wejdzie w szczelinę głowicy sterującej, zwiększa wewnętrzne pole elektryczne. Spowodowana tym zmiana prądu działa jako sygnał wejściowy wzmacniacza przełączającego jednostki sterującej.

Elektroniczne urządzenia kontaktowe

Elektroniczne urządzenia kontaktowe umożliwiają bezpośrednie przełączanie przy niskich wartościach napięcia i prądu  i z tego względu są szczególnie przydatne do sterowania PLC  i podobnych zastosowań. Styk taki składa się z indukcyjnego urządzenia wbudowanym  wzmacniaczem przełączającym ( tranzystor PNP/NPN), jednostka sterująca nie jest więc konieczna. Podobnie, jak w przypadku indukcyjnego urządzenia kontaktowego, przełączanie w tym przypadku odbywa się poprzez interakcję głowicy sterującej oraz przemieszczającego się znacznika wskazówki. Elektroniczne urządzenie kontaktowe charakteryzuje się brakiem zużycia i długim  okresem użytkowania. Nie nadaje się one jednak do zastosowań w obszarach niebezpiecznych.  

styki alarmowe

Styki alarmowane ofertowane w firmie WIKA (od lewej): magnetyczne urządzenie kontaktowe, styk kontaktronowy, indukcyjne urządzenie kontaktowe i elektryczne urządzenie kontaktowe.


 Uwaga
 
Więcej informacji na temat styków alarmowych WIKA dostępnych jest w karcie katalogowej ( PDF) lub w folderze ” Mechatroniczne urządzenia do pomiaru ciśnienia” (PDF).Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej