Wyjścia przełączające PNP_NPN

Producenci elektronicznych przełączników ciśnienia często oferują wyjścia przełączające PNP oraz NPN. Poniżej podano krótkie wyjaśnienie jak należy podłączać oba z tych wyjść.

Zasadniczo, oba są tranzystorami bipolarnymi różniącymi się tylko wewnętrznym rozmieszczeniem przejść PN. Dlatego obciążenie musi być podłączone do wyjść tranzystora w określony sposób.

Wyjście przełączające PNP

Obciążenie jest podłączone do wyjścia przełączającego z GND jako punktem referencyjnym. Gdy nastąpi zmiana sygnału po osiągnięciu określonej wartości ciśnienia, napięcie zasilania (U+) zostaje „przełączone” i umożliwia przepływ prądu z U+ poprzez tranzystor i obciążenie do GND.

Wyjście przełączające NPN

Obciążenie jest podłączone do wyjścia przełączającego z U+ jako punktem referencyjnym. Gdy nastąpi zmiana sygnału po osiągnięciu wartości ciśnienia, napięcie zasilania (U+) zostaje „włączone” i umożliwia przepływ prądu z U+ poprzez tranzystor i obciążenie do GND.

Obszary zastosowań

Z mojego doświadczenia wynika, że wyjścia przełączające PNP są używane głównie w Europie, a wyjścia NPN prawie wyłącznie w Azji. Z kolei, w Ameryce Północnej, kraju w którym tranzystor został wynaleziony, wyjście przekaźnikowe ze stykami bezpotencjałowymi dla obciążeń AC 110 V są najczęściej stosowane. 

Uwaga
Przełącznik ciśnienia PSD-30 firmy WIKA jest dostępny zarówno z wyjściem przełączającym PNP jak i NPN.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej