Zapewnione bezpieczeństwo Double Block & Bleed

Jaki jest najbezpieczniejszy sposób na oddzielenie od siebie procesu i technologii pomiaru ciśnienia? W kontekście tego pytania należy zastosować standard HSG 253, który daje wyraźną i jednoznaczną odpowiedź: poprzez użycie zaworów typu DBB, czyli Double Block & Bleed. To rozwiązanie służące do zmniejszenia ryzyka sprawdza się w szczególności, ale nie tylko, w przypadku procesów z użyciem krytycznych mediów.

Zaworem typu DBB (ang. Double Block & Bleed) jest zwykle zawór typu monoblok. Taki zawór wyposażony jest w dwa zawory odcinające (Block) oraz jeden zawór odpowietrzający (Bleed). Na wypadek, gdy zawór odcinający po stronie procesu w wyniku awarii się nie zamyka, drugi zawór odcinający zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi cieczy lub zanieczyszczeniu procesu z zewnątrz. 

Do zastosowań z mediami płynnymi oraz o dużej lepkości dostępne są zawory odcinające w wersji z zaworem kulowym. W celu skutecznego zapobiegania uszkodzeniom zawory kulowe WIKA wyposażone są w kombinację uszczelek z tworzywa sztucznego i metalu: W razie awarii uszczelki PEEK lub PTFE, kula zaworu pod wpływem ciśnienia dociskana jest szczelnie do metalowego pierścienia. Redundantny system pomiarowy badany jest pod kątem szczelności zgodnie z normą BS6755 / ISO 5208 stopień szczelności A.

Układ pomiarowy z zaworem kulowym w wersji DBB: Zawory kulowe firmy WIKA wyposażone są w redundantny system uszczelek z tworzywa sztucznego i metalu. Jeśli „miękka” uszczelka (zaznaczona na żółto) ulegnie awarii, kula zaworu pod wpływem ciśnienia dociskana jest szczelnie do metalowego gniazda.

Każdy system DBB zapewnia potrójną ochronę:

  • Ochrona presonelu
    Monterzy i technicy mogą pracować na stanowisku pomiarowym z mediami krytycznymi bez obawy o ich wyciek. W przypadku układów z podwójnym zaworem odcinającym możliwa jest bezpieczna wymiana i konserwacja przyrządu pomiarowego.
  • Ochrona środowiska
    Zawory typu DBB (ang. Double Block & Bleed) zapobiegają wyciekowi mediów procesowych do otoczenia. Zawory kulowe i iglicowe firmy WIKA w odpowiedniej wersji zapobiegają nawet emisji gazów („fugitive emissions“). Te wersje produkowane są zgodnie z normami ISO 15848-1 i VDI 2440 (TA Luft).
  • Ochrona maszyn i urządzeń
    Zawory typu DBB (ang. Double Block & Bleed) zapewniają optymalną ochronę podłączonego przyrządu pomiarowego przed potencjalnymi szkodami spowodowanymi przez proces, np. w wyniku czyszczenia przy użyciu agresywnych środków. Taki system zapewnia ponadto stałą i niezawodna pracę zaworów.

Gotowe rozwiązania zamiast samoróbek

Opisane przez nas układy odcinające można w zasadzie wykonać przy użyciu pojedynczych komponentów. Jednak byłyby one zdecydowanie większe, co mogłoby mieć wpływ na stabilność układu pomiarowego. Ze względu na dużą liczbę części i przyłączy istnieje jednak większe ryzyko wycieku.

Systemy zaworów o kompaktowej konstrukcji nie mają takich wad. W przypadku zastosowań nie narażonych na różnego rodzaju ryzyka warto zastosować standardowe zawory (np. zawory WIKA typu IV10, IV20 i BV). W przypadku zastosowań opartych na krytycznych mediach zaleca się użycie przede wszystkim zaworów typu DBB.

WIKA oferuje bogaty asortyment produktów DBB przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań (od lewej do prawej): Zawory typu IBM, IBF (z przyłączem kołnierzowym), IBS (do procesów próbkowania), IBJ (do procesów wtryskowych) oraz monoblok typu IVM. Wysokiej jakości wykonanie wszystkich elementów zaworów zapewnia lekką i precyzyjną pracę, nawet w przypadku wysokich ciśnień i dłuższych przestojów.

 

 

 

 

 

Informacja
Więcej informacji o naszych zaworach typu monoblok DBB znajdziesz na stronie internetowej WIKA. W razie pytań doradcy klienta z przyjemnością Ci pomogą.

Proszę przeczytać również inne nasze artykuły
Jaką rolę odgrywają zawory w bezpieczeństwie instalacji?
Czujnik siły: W celu zwiększenia czystszego transportu lotniczego  
Połączenie przyrządu do pomiaru ciśnienia z armaturą przemysłową – gotowe rozwiązaniaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej