Jaka jest dokładnie różnica w sygnale wyjściowym 4-20 mA w technologii 2- i 3- przewodowej? Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia użytkownika: sygnał wyjściowy w technologii 2-przewodowej oznacza:

  • mniej potrzebnego okablowania
  • lepszą ochronę przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym EMC
  • lepszą ochronę przed błędami przewodów

Jedyną przewagą technologii 3-przewodowej jest możliwe wyższe obciążenie rezystancyjne, tzn. pętla prądowa może być również obsługiwana w przyrządzie o względnie wysokiej impedancji wejściowej. Wniosek: za wyjątkiem wymagań wynikających z wysokiego obciążenia rezystancyjnego, technologia 2-przewodowa z sygnałem 4-20 mA zapewnia użytkownikowi wyraźne korzyści, także w porównaniu z innymi sygnałami jak np. 0-10 V.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej