respirator-czujnik ciśnienia - legalizacja - kalibracja

W dobie pandemii COVID-19 rośnie popyt na respiratory. Respiratory to złożone urządzenia medyczne, które umożliwiają sztuczne oddychanie lub które ułatwiają oddychanie. Ciśnienie oraz natężenie przepływu respiratora są czynnikami decydującymi o samopoczuciu pacjenta. Istotne jest, aby personel medyczny znał parametry, które należy ustawić dla danego pacjenta i panujących warunków.

Producenci respiratorów są odpowiedzialni za to, aby spełnione zostały oczekiwania personelu zajmującego się pacjentem, jak i samego pacjenta. Umożliwiają to precyzyjne, szybkie i bezpieczne czujniki do pomiaru ciśnienia i natężenia przepływu. Respiratory wyposażone są w liczne czujniki. Aby zapewnić ich wydajność i sprawność, należy poddawać je regularnej kalibracji i legalizacji.

Istnieje wiele urządzeń, które służą do pomiaru przepływu powietrza np. ultradźwiękowe czujniki czasu przelotu powietrza, termiczne przyrządy pomiarowe opierające się na konwekcyjnej wymianie ciepła oraz przepływomierze różnicy ciśnień.

Zastosowanie czujników ciśnienia w respiratorach

Czujników różnicy ciśnienia używa się w wielu różnych urządzeniach stosowanych do pomiary przepływu. Strumień powietrza jest proporcjonalny do spadku ciśnienia na zwężeniu toru strumienia. Czujnik mierzy różnicę ciśnień. Następnie wysyła sygnał do wyświetlacza respiratora. Dzięki pętli sprzężenia zwrotnego w kontrolerze respiratora czujnik może utrzymać i kontrolować wymagane warunki. Czujników używa się do trzech różnych zastosowań. Ich celem jest pomiar skuteczności oddychania:

  • Tor strumienia powietrza na wdechu
  • Tor strumienia powietrza na wydechu
  • Proksymalny tor strumienia powietrza

Precyzja tej metody pomiarowej zależy od współpracy czujnika ciśnienia z elementem, który używany jest do ustalenia spadku ciśnienia. Zwykle jest to zwężka pomiarowa albo liniowy element przepływowy. Ważną cechą czujników ciśnienia jest szeroki zakres dynamiczny (standardowo od +/-6 w H2O do +/-60 w H2O), wysoka precyzja pomiarowa oraz krótki czas reakcji. Czujniki muszą być również wytrzymałe i wykazywać optymalną stabilność długotrwałą, aby konieczna była tylko nieznaczna kalibracja i małe nakłady serwisowe.

Kalibracja czujników ciśnienia przy produkcji urządzeń

Przy produkcji respiratorów należy sprawdzić każde urządzenie i zamontowany w nim czujnik ciśnienia. Z powodu pandemii COVID-19 znacznie wzrósł popyt na respiratory. Skutkiem jest większe zapotrzebowanie przemysłu zajmującego się produkcją respiratorów na urządzenia i materiały. Aby możliwa była kalibracja i regulacja wewnętrznych czujników ciśnienia, stanowiska próbne do kontroli respiratorów wyposażane są w przyrządy do precyzyjnego pomiaru ciśnienia, np. ciśnieniomierze cyfrowe i automatyczne kontrolery ciśnienia. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie precyzyjnych wartości pomiarowych oraz optymalna wentylacja płuc.

Legalizacja używanych respiratorów 

Ze względu na większą liczbę produkowanych respiratorów konieczne będzie również przeprowadzenie kontroli już używanych respiratorów pod kątem sprawnego działania, wydajności i zgodności z parametrami technicznymi. Tego rodzaju kontrole przeprowadza się przy użyciu systemów badawczych i urządzeń stosowanych do badań respiratorów oraz innych urządzeń medycznych. Należą do nich np. urządzenia wirówkowe i pompy, które zapewniają precyzję i bezpieczeństwo. Automatyzacja umożliwiona przez kontroler ciśnienia i jego zdolność do wytwarzania wymaganego ciśnienia w trakcie badań i procesów legalizacyjnych sprawiła, że jest istotnym pod kątem kosztów elementem, w który wyposażone są stanowiska próbne urządzeń legalizacyjnych i naprawczych.

Podsumowanie

W dobie stale rosnącego popytu na respiratory w procesie ich wytwarzania konieczne są elastyczne warunki produkcyjne umożliwiające wykonanie bardzo ważnych podzespołów i wewnętrznych czujników. Konieczne są również nowe stanowiska testowe. Aby zapewnić wysokiej jakości dostawy, konieczne jest sprawne zaopatrzenie w bardzo precyzyjne czujniki kontrolne i kontrolery. W ten sposób można zapewnić szybką produkcję respiratorów i sprawną dystrybucję do zakładów opieki medycznej.

Uwaga
Jeśli masz pytania dotyczące kalibracji, skontaktuj się proszę z naszym działem obsługi klienta. Szczegółowe informacje o naszej ofercie dotyczącej czujników ciśnienia, ciśnieniomierzy cyfrowych oraz kontrolerów ciśnienia także znajdziesz na stronie internetowej WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej