Punkty przełączania w zakresie podciśnienia

Ustawianie punktów przełączania elektronicznego przełącznika ciśnienia przy stosowaniu w zakresie podciśnienia nie jest intuicyjne. W niniejszym artykule omówiono aspekty, które należy wziąć pod uwagę w zakresie takich ustawień. Należy się zaopatrzyć w przełącznik ciśnieniowy z funkcją histerezy. Przyrządy o takiej konfiguracji są najczęściej instalowane w zastosowaniach przemysłowych.

Elektroniczne przełączniki ciśnienia, na przykład produkowane przez firmę WIKA modele PSD-4 i PSD-4-ECO, a także czujnik ciśnienia A-1200 z komunikacją IO-Link, działają na zasadzie „zwykle zamknięty” lub „zwykle otwarty”, w zależności od zastosowania. Na poniższych ilustracjach przedstawiono funkcję przełączania z uwzględnieniem punktów przełączania i zerowania:

 

Ogólna zasada działania jest następująca: Punkt przełączania (SP) jest większy od punktu zerowania (RP), a początek zakresu pomiarowego (MRS) jest zawsze mniejszy od końca zakresu pomiarowego (MRE). Podaną zasadę łatwo zrozumieć na przykładzie ciśnienia powietrza otoczenia.

Przykład: Sterowanie pompą próżniową

Z drugiej strony, ustawienie punktów przełączania w zakresie podciśnienia, a więc ostatecznie funkcji przełączania, wymaga więcej uwagi. Aby to wyjaśnić, przyjrzyjmy się na przykład sterowaniu pompą próżniową, która musi utrzymywać podciśnienie w zakresie od -0,7 bara do -0,5 bara. Do opisanego zadania wybieramy przełącznik ciśnieniowy o zakresie pomiarowym -1 … 0 bar.

Początek zakresu pomiarowego (MRS) wynosi zatem 1 bar, natomiast koniec zakresu pomiarowego (MRE) 0 barów. Zatem: Przy ciśnieniu 0 barów (= początek pracy) przełącznik powinien być zamknięty, aby włączyć pompę próżniową. Jeśli ciśnienie spadnie do -0,7 bara, wówczas przełącznik musi się otworzyć, zatrzymując pracę pompy. Gdy tylko ciśnienie osiągnie górną wartość graniczną -0,5 bara, pompa powinna ponownie się uruchomić i pracować dopóki ciśnienie nie spadnie do -0,7 bara.

Jak ustawić punkty przełączania w takim zakresie podciśnienia? Przyjrzyjmy się tym dwóm obrazom, żeby wyjaśnić MRS i MRE:

 

Jest oczywiste, że należy wybrać funkcję „zwykle otwarty” – w przeciwnym razie pompa nie włączy się. Po ustawieniu punktów przełączania uzyskuje się schemat, który pokazuje działanie przełącznika ciśnieniowego, zgodnie z opisywanym przykładem:

Uwaga
Informacje o elektronicznych przełącznikach ciśnienia firmy WIKA można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy także nasze artykuły
Co rozumie się poprzez funkcję przełączania “histerezy” w elektronicznych przełącznikach ciśnienia?
Jaka jest różnica pomiędzy funkcjami przełączania „histerezy” i „okna” w przełącznikach ciśnienia?
Co oznacza funkcja przełączania „zwykle otwarty” przełączników ciśnienia?



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej