Pierścień płuczący w systemie separatorów membranowych dla przemysłu przetwórczego

Rozbudowa systemu kołnierzowego separatora membranowego za pomocą pierścienia płuczącego przynosi znaczne korzyści. Umożliwia między innymi łatwe czyszczenie oraz kalibrację lokalizacji pomiaru na miejscu.

Systemy separatorów membranowych są stosowane w procesach z mediami krytycznymi. Podczas niektórych etapów procesu, takich jak wyłączanie i schładzanie procesów, media przyklejają się do membrany uszczelnienia membranowego. Powoduje to niedokładności pomiarowe, a w najgorszym przypadku prowadzi nawet do awarii miejsca pomiarowego.

Grafika: System separatorów membranowych ze zintegrowanym pierścieniem płuczącym

Czyszczenie bez demontażu

Tam, gdzie takie zagrożenie może wystąpić, należy regularnie oczyszczać membranę z osadów. Zintegrowanie pierścienia płuczącego pomiędzy kołnierzowym uszczelnieniem membrany a kołnierzem procesowym oszczędza czasochłonny demontaż układu pomiarowego. Czyszczenie odbywa się poprzez otwór pierścienia płuczącego. Do pierścienia płuczącego można podłączyć również zawór iglicowy lub kulowy w celu bezproblemowego doprowadzenia odpowiedniego medium czyszczącego.

Możliwość kalibracji na miejscu

Jednakże, funkcja pierścienia płuczącego w systemie  separatora membranowego nie kończy się tylko na tym. Umożliwia on również – w połączeniu z zaworem odcinającym – prostą kalibrację lokalizacji pomiaru na miejscu. Proces może być również odpowietrzany lub opróżniany poprzez otwór i zawór. Użytkownicy mogą również pobierać próbki medium procesowego za pomocą pierścienia płuczącego.

Zalety w skrócie

  • Łatwe czyszczenie
  • Możliwość kalibracji na miejscu
  • Odpowietrzanie procesu
  • Pobieranie próbek

Pierścień płuczący do prawie każdego zastosowania

Pierścienie płuczące model 910.27 firmy WIKA, z odpowiednimi przyłączami i materiałami, mogą być dostosowane do prawie każdej aplikacji. Dostępne są wersje zarówno z jednostronnym, jak i dwustronnym otworem, które nadają się do szerokiego zakresu zastosowań związanych z czyszczeniem.

Uwaga
Więcej informacji na temat pierścienia płuczącego model 910.27 można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Znajdziesz tam również przegląd zaworów i sprzętu do kalibracji, jak również systemów separatów membranowych. W razie jakichkolwiek pytań, osoba kontaktowa chętnie udzieli Ci pomocy.

Polecamy też nasze artykuły
Jak działa separator membranowy?
Długotrwała dokładność systemów separatorów membranowych do procesów próżniowych

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności, obszarach zastosowań i zaletach separatora membranowego:

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej