Przewody

Dobór właściwego kabla lub przewodu do transmisji sygnałów w danej maszynie ma podstawowe znaczenie dla jej dyspozycyjności. Zwykle podczas określania przyrządów do montażu w maszynach i zakładach większość uwagi poświęca się doborowi prawidłowych czujników.

Na przykład użytkownik określa, jakie zasady pomiaru mają być stosowane przy pomiarze poziomu, jakie zasilanie elektryczne zostanie doprowadzone do maszyny oraz jaki należy stosować typ transmisji sygnałów. Natomiast najczęściej to kable, pokazane na schematach elektrycznych jako proste przewody podłączeniowe pomiędzy czujnikami a SPS, są źródłem problemów. Stanowi to ciekawy paradoks w technologii automatyzacji – czujnik jest testowany przy najwyższych wymaganiach, by zapewnić spełnianie wymagań danego zastosowania, a kable są postrzegane jako element, który powinien gwarantować niezawodne podłączenie we wszelkich warunkach. Jednakże kable i złącza stanowią jedno z najczęstszych źródeł błędów.

To właśnie tu leży nieprzewidziany wcześniej potencjał zwiększenia dyspozycyjności maszyny. Podczas moich badań stwierdziłem, że w wysokim (dwucyfrowym) procencie wszystkich przypadków, uznani producenci kabli odkrywali, że przyczyną usterki czujników były mechaniczne usterki kabli spowodowane przez na nieprawidłowy montaż, obsługę oraz (przede wszystkim) dobór niewłaściwego kabla do danego zastosowania.

Zasadniczo, nie ma niezawodnego środka pozwalającego określić, jaki kabel i jaki wtyk jest najlepszy do danego zastosowania. Na przykład, wymagania odnośnie elastyczności kabli stosowanych do sond poziomu do pomiaru poziomu w głębokich studniach nie są duże, natomiast wymagania odnośnie wytrzymałości przewodu na rozciąganie, jak również wzdłużną i poprzeczną szczelność w odniesieniu do przepływającej wody – są. W sondach poziomu, złącza nie są prawie stosowane ze względu na niemożliwość uzyskania trwałej szczelności.

W przypadku obrabiarek ustawianych w budynkach fabrycznych, stosowane są najprostsze materiały kablowe i złącza M12. W takim przypadku, zastosowanie odpowiedniego kabla, który wytrzymuje stałe oddziaływanie warunków otoczenia (np. zmienna temperatura) i jest odporny na działanie olejów i tłuszczów może istotnie zwiększyć dyspozycyjność maszyny. Zastosowanie zespołów kablowych z zamontowanymi fabrycznie złączami także zapobiega możliwości wystąpienia usterki w wyniku nieprawidłowego montażu na miejscu.

Dlatego błędne jest przekonanie, że wszystkie kable są takie same oraz że jakikolwiek kabel z odpowiednią ilością przewodów jest odpowiedni do każdego zastosowania. W jednym z moich poprzednich artykułów przedstawiłem krótki przegląd najistotniejszych kryteriów wyboru kabli i złączy. Należy poświęcić pewien czas na odnalezienie odpowiedniego kabla do danego zastosowania. Ważne są wymagania, jakie muszą spełniać podłączenia wtyków czujników i PLC. Koncepcja indywidualnego doboru przewodów zapewnia mierzalny wzrost dyspozycyjności maszyny oraz większe bezpieczeństwo podczas pracy.

Jeżeli konieczna jest pomoc lub konsultacja odnośnie określenia odpowiedniego czujnika ciśnienia kabla/złącza prosimy o kontakt.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej