The zone and the division model

„Produkt nadaje się do stosowania w Strefie 1, jak również w Klasie 1, Kategorii 1.” To stwierdzenie jest słyszane lub odczytywane raz za razem w opisach produktów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Na czym jednak polega różnica pomiędzy Strefą 1 a Klasą 1 z Kategorią 1? Porównajmy model dla strefy z modelem według kategorii.

Przegląd międzynarodowy

Ochrona przeciwwybuchowa urządzeń, takich jak na przykład czujniki ciśnienia i urządzenia ciśnieniowe, jest opisana na poziomie międzynarodowym w normach serii IEC 60079. Podana seria norm, będąca również podstawą dyrektywy UE 2014/34/UE (ATEX), opisuje m.in. rodzaje ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych oraz ocenę lub klasyfikację obszarów niebezpiecznych w obrębie zakładu na różne obszary.

Przepisy krajowe

Jednakże przepisy krajowe mogą odbiegać od tej normy. Dotyczy to, na przykład, budowy i eksploatacji systemów elektrycznych w Ameryce Północnej. Przepisy obowiązujące w USA opisane są w National Electrical Code (NEC), a obowiązujące w Kanadzie w Canadian Electrical Code (CEC). W ich przypadku odstępstwo od normy daje się zaobserwować przy określaniu i klasyfikacji obszarów niebezpiecznych. Poniższa tabela zawiera uproszczone porównanie różnych oznaczeń używanych do klasyfikacji obszarów zagrożonych wybuchem gazu:

Przyporządkowanie obszarów zagrożonych wybuchem gazu i zwyczajowych typów ochrony przed zapłonem
Klasa I, Kategoria 1
Ochrona przeciwwybuchowa (porównywalna z Ex d, ale wymagania są bardziej rygorystyczne) Bezpieczeństwo samoistne (Ex ia)
Klasa I, Kategoria 2
Niezapalające
Wszystkie typy ochrony przed zapłonem wymagane w Kategorii 1
Strefa 0

Ex ia „Bezpieczeństwo samoistne”
Strefa 1
Ex d „Obudowa ognioszczelna”
Ex ib „Bezpieczeństwo samoistne”
Wszystkie typy ochrony przed zapłonem wymagane w Strefie 0
Strefa 2
 Ex nA „Nieiskrzące”
Wszystkie typy ochrony przed zapłonem wymagane w Strefach 0 i 1
Opis obszarów niebezpiecznych
Atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub bardzo często i przez długi okres
Atmosfera wybuchowa może występować okazjonalnie podczas normalnej pracy
W normalnych warunkach pracy atmosfera wybuchowa zwykle nie występuje lub występuje tylko przez krótki czas

Ochrona przeciwwybuchowa – porównanie modelu dla strefy z modelem według kategorii

Uwaga
W międzyczasie NEC i CEC zostały rozszerzone z myślą o międzynarodowej serii norm – obecnie uwzględniają one również Strefowy model klasyfikacji obszarów niebezpiecznych. W przypadku CEC, uwzględnienie modelu dla strefy jest wręcz wymagane przy nowych instalacjach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące różnych modeli lub ochrony przeciwwybuchowej Ex, Twoja osoba kontaktowa z przyjemnością udzieli wsparcia.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej