Typowe zastosowanie mechanicznych przełączników ciśnienia

Mechaniczne przełączniki ciśnienia w wersji kompaktowej gwarantują bezpieczne monitorowanie ciśnienia, na przykład w pompach, sprężarkach i mobilnych maszynach roboczych. Bez względu na zastosowanie, podstawą ich działania jest wstępnie naprężona sprężyna w połączeniu z elementem pomiarowym pod postacią membrany lub tłoka.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia takie jak PSM01 (patrz rysunek) są konstruowane zgodnie ze schematem (po lewej): podłączenie elektryczne (1), śruba regulacyjna (2), wstępnie naprężona sprężyna (3), styk przełączający (4), element pomiarowy (5) i przyłącze procesowe (6). Modele PSM01 i PSM02 (z regulowaną histerezą) są przełącznikami kompaktowymi. Ich wysokość wynosi 50 mm (wersja z wtyczką płaską), a właściwe szerokości klucza to 24 i 27.

Zasada działania opiera się na działaniu dwóch sił:

  • Ciśnienie procesowe
    Oddziałuje na element pomiarowy przełącznika ciśnienia, wywołując jego reakcję. Co za tym idzie, omawiane przyrządy posiadają dwa warianty konstrukcyjne. Przy niższych ciśnieniach procesowych mechaniczny przełącznik ciśnienia jest wyposażony w membranę ze względu na większą powierzchnię absorpcji ciśnienia, natomiast przy wyższych ciśnieniach – w tłok o małej powierzchni.
  • Siła wstępnie naprężonej sprężyny
    Aby ją wyregulować, należy użyć śruby regulacyjnej przełącznika ciśnienia. Im bardziej dokręcona śruba, tym większy opór będzie stawiać sprężyna wobec elementu pomiarowego. Ten zabieg zwiększa wartość punktu przełączania. Geometria sprężyny planowana jest w zależności od wymaganego zakresu przełączeniowego. Zgodnie z zasadą działania mechanicznego przełącznika ciśnienia, wartość punktu przełączania zależy od stopnia wstępnego naprężenia sprężyny. Punkt przełączania ustawia się wtedy, gdy ciśnienie rośnie, natomiast punkt zerowania, gdy ciśnienie spada.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze zakresu ustawień?

Wybierając zakres ustawień należy koniecznie wziąć pod uwagę maksymalną wartość ciśnienia, na którą będzie narażony przełącznik. W przypadku przełączników kompaktowych PSM01 i PSM02 firmy WIKA (z regulowaną histerezą), wspomniana wartość wynosi 60 barów (dla wersji z membraną) i 350 barów (dla wersji z tłokiem).

Zakres ustawień musi być mniejszy niż zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wówczas będą absorbowane skoki ciśnienia. Jest to ważne, na przykład dla ochrony pomp przy pracy na biegu jałowym. W takim układzie ciśnienie systemowe może być wielokrotnie większe od ciśnienia przełączania. Z tego względu zakres przełączeniowy przełączników ciśnienia PSM01 i PSM02 w wersji w tłokiem wynosi do 320 barów. W przypadku wersji z membraną maksymalna wartość przełączania to 16 barów. Stosunkowo niewielki zakres wynika z wysokiej wrażliwości elementu pomiarowego, która przekłada się na wysoką powtarzalność. Większy zakres przełączeniowy wymagałby użycia silniejszej membrany, która nie zapewniałaby takiej powtarzalności.

Uwaga
Więcej informacji na temat przełączników ciśnieniowych PSM01 i PSM02 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy też nasz artykuł
Mechaniczny przełącznik ciśnienia: jak ustawić punkt przełączający?Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej