Bezpieczeństwo wg DIN 16001

Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung) ustanowił nowy obszar: Norma DIN 16001 to pierwsza norma na świecie, której przedmiotem są wyłącznie manometry wysokociśnieniowe. Patrząc przez pryzmat opisanych w niej kryteriów należy uznać, iż firma WIKA, wraz z nowo zaoferowanymi przez nią przyrządami pomiarowymi tego typu: modelem PG23HP-P i PG23-HP-S – wysuwa się na czoło producentów branży.

Bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem procesów, zwłaszcza w obszarze wysokiego ciśnienia. Od manometrów wysokociśnieniowych wymagana jest niezawodna odporność na duże obciążenia, w celu zapewnienia ochrony przed krytycznymi sytuacjami. Jednakże, do czasu wprowadzenia nowej normy producentów nie obowiązywały jakiekolwiek standardy w tym zakresie. Przyczyną tego jest fakt, iż po dziś dzień jedyną normą dla przyrządów mechanicznego pomiaru ciśnienia była norma EN 837-1, która reguluje urządzenia o ciśnieniu znamionowym do 1600 bar włącznie.

Manometr wysokociśnieniowy PG23HP-P

Konstrukcja nowego manometru wysokociśnieniowego uwzględnia już wymogi normy DIN 16001. Znacznik trójkątny- przedstawia maksymalną graniczną wartość ciągłą ciśnienia.

Manometr wysokociśnieniowy PG23HP-P

Do czasu publikacji normy DIN 16001, każdy producent mógł produkować swe manometry wysokociśnieniowe
w sposób uznany przez siebie za właściwy, bez oznakowywania ich. Nowa norma DIN 16001, zainicjowana przez firmy takie jak WIKA, wprowadza do branży jasność. Bazuje ona w dużej mierze na normie EN 837-1, określając jednak ścisłe kryteria dla manometrów wysokociśnieniowych. Poniżej przedstawiamy przegląd najistotniejszych przepisów:

 

  • DIN 16001 dotyczy przyrządów pomiarowych o   zakresach od 1600 bar do 10000 bar (rozmiary znamionowe 100 i 160).

  • Wszystkie manometry wysokociśnieniowe, konstruowane zgodnie z normą DIN 16001, muszą być ponadto budowane i kwalifikowane – bez wyjątku – zgodnie z kategorią bezpieczeństwa “S3”. Wymaga to stosowania obudowy  z szybą laminowaną bezpieczną, a także solidnej przegrody oddzielającej układ pomiaru i tarczę od odrębnej konstrukcyjnie części tylnej. Dzięki temu – w przypadku awarii – personelowi obsługowemu zapewnione jest bezpieczeństwo od przodu urządzenia, jako że media lub podzespoły manometru będą mogły zostać wyrzucone wyłącznie od tyłu obudowy.

  • Parametr ciągłego ciśnienia granicznego manometrów wysokociśnieniowych, zgodnie z DIN 16001, to 75% pełnej skali. Przez krótkie okresy, przyrządy mogą być obciążane do pełnej wartości. Urządzenia nie należy narażać na jakiekolwiek ciśnienia przekraczające pełną wartość skali.

Rozległe procesy kwalifikacyjne manometrów wysokociśnieniowych

Firma WIKA konstruuje, kwalifikuje i oznacza dwa nowo produkowane przez siebie manometry wysokociśnieniowe zgodnie z nową normą DIN 16001. Czynności kwalifikacyjne mają charakter bardzo rozległy, zwłaszcza ze względu na próby związane z bezpieczeństwem. Wymaga to stosowania specjalistycznych urządzeń, które są w posiadaniu WIKA.

Model PG23HP-P posiada zakresy podziałki do 6000 bar, oraz wysoką precyzję wskazania klasy do 0,6%. Stabilność cyklu obciążeniowego znacząco przekracza minimalne wymogi normy (10 000 cykli obciążeniowych przy ciśnieniach do 5000 bar, 5000 cykli obciążeniowych przy ciśnieniach od 5000 bar do 10 000 bar). Model PG23HP-S jest dostępny w zakresach do 3000 bar, i w klasie dokładności 1,6%. Jest on przeznaczony do zastosowań wymagających ekonomiczności kosztowej.

Uwaga
Więcej informacji o modelach PG23HP-P  i PG23HP-S cznaleźć można na stronie WIKA. Dodatkowe informacje o DIN 16001 znaleźć można na stronie Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung – DIN).Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej