Sondy poziomu

Zanurzalne przetworniki ciśnienia dobrze znane jako sondy poziomu przeznaczone są do użytku w zastosowaniach wymagających zanurzenia, są one całkowicie zanurzone w medium i bezwzględnie przez cały czas muszą być odporne na właściwości medium.

W procesie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków lub monitorowania zbiornika niezastosowanie poniższych wskazówek, przez obudowę zanurzalnego przetwornika, kabel lub końcówkę kabla przetwornika może wniknąć wilgoć. Operator może zapobiec usterkom powodowanym przez wniknięcie wilgoci do czujnika ciśnienia lub obudowy czujnika wyłącznie przez prawidłowy dobór produktu. W tym celu zalecany jest wybór wysokiej jakości zanurzalnego przetwornika ciśnienia zaprojektowanego i przetestowanego specjalnie i wyłącznie w docelowym zastosowaniu. Należy bezwzględnie unikać stosowania „standardowego” czujnika ciśnienia z małymi modyfikacjami (np. wyjścia kabla), mimo że takie „pseudo”-zanurzalne przetworniki ciśnienia są często oferowane na rynku.

Zasadniczo, mądry wybór materiału obudowy przetwornika i czujnika odpornego na działanie medium ma podstawowe znaczenie przy zapobieganiu chemicznym procesom degradacji oraz korozji. Na przykład do prostego zastosowania w niekrytycznym medium wystarczy wybrać obudowę ze stali nierdzewnej 316L. Jednakże w specjalnych zastosowaniach i/lub krytycznych lub agresywnych mediach zaleca się stosowanie w zanurzalnych przetwornikach ciśnienia specjalnych materiałów odpowiednich do danego medium, takich jak stop hastelloy lub tytan. Ryzyko wniknięcia wilgoci do sondy poziomu poprzez kabel zmusza operatora do dokonania następnego trudnego wyboru. Przy zakupie zanurzalnego przetwornika ciśnienia należy uwzględniać zarówno medium, w którym będzie stosowany, jak i dane techniczne kabla. Operator musi wybrać odpowiedni materiał kabla, zależnie od stopnia agresywności mierzonej cieczy.

W zwykłych, niekrytycznych zastosowaniach mogą być stosowane kable PUR, natomiast najwyższą chemiczną odporność mają kable FEP i dlatego zapewniają bezpieczeństwo procesowe w przypadku najostrzejszych wymagań, jak np. agresywne ciecze. Ponadto należy koniecznie uwzględnić głębokość pomiaru, z którą jest związane obciążenie ciśnieniowe, szczególnie w typowych zastosowaniach w wodzie (w studniach i głębokiej wodzie), ponieważ każdy materiał kabla może zapewnić niezawodną szczelność w stosunku do wody otoczenia jedynie do określonej, maksymalnej głębokości zanurzenia. W rezultacie kabel o oporności na działanie wody otoczenia 10 bar oznacza, że w obciążeniach ciśnieniowych wyższych od podanych 10 bar lub 100 m słupa wody może dojść do wniknięcia wilgoci.

Nie można także pominąć dopuszczalnego naprężenia rozciągania kabla zanurzalnego przetwornika ciśnienia. W zastosowaniach na dużych głębokościach masa zanurzalnego przetwornika ciśnienia i jego kabla może prowadzić do rozciągnięcia kabla, co powoduje zużycie osłonki. Zużycie osłonki kabla powoduje pogorszenie parametrów technicznych i umożliwia przenikanie cieczy, czyli wniknięcie wody do sondy poziomu. W końcu, należy unikać wszelkich mechanicznych uszkodzeń osłonki kabla. Starcia a nawet zarysowania kabla sondy poziomu ostrymi krawędziami, jak również nieodpowiednia obsługa podczas instalacji w wyniku nieprawidłowego użycia narzędzi mogą spowodować wniknięcie wilgoci do zanurzalnego przetwornika ciśnienia poprzez osłonkę kabla.

Fachowe kładzenie kabli z zastosowaniem dodatkowych akcesoriów pomocniczych, jak odciążenie kabli klamrami, redukuje naprężenia rozciąganego kabla i zapobiega ścieraniu osłonki kabla. Odciążające klamry kabli można zamówić jako dodatkowe wyposażenie dla każdego zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Jeżeli sonda poziomu jest stosowana w mediach przepływających, takich jak rzeki, strumienie lub zbiorniki z mieszadłami, zaleca się prowadzenie kabla w rurce ochronnej lub studni monitorującej, by uniknąć mechanicznego obciążenia i w konsekwencji ścierania kabla lub nagłych uderzeń przez pływaki. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wyboru produktu najbardziej odpowiedniego do danego zastosowania, prosimy o kontakt.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej