czas odpowedzi termometrów

Wybór odpowiednich termometrów mechanicznych do danego procesu nie jest zadaniem prostym. Termometry bimetaliczne czy termometry gazowe – decyzja co do typu termometru zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru jest czas reakcji przyrządu pomiarowego.

Jeśli chodzi o prędkość, nie ma lepszych od termometrów gazowych. Z reguły termometry te potrzebują około 30 sekund na regulację temperatury z 10 °C do 90 °C. Termometr bimetaliczny wyświetli tę samą wartość końcową po 90 sekundach. Ze względu na krótki czas reakcji, termometry gazowe są szczególnie odpowiednie do integracji gdy obowiązują ścisłe wymagania wobec przełączania.

Różnica w prędkości wynika z różnych zasad działania obu typów termometrów – w przeciwieństwie do termometru bimetalicznego (którego działanie opiera się na różnych współczynnikach rozszerzalności), system pomiarowy termometru gazowego jest wypełniony helem pod ciśnieniem. Każda zmiana temperatury powoduje natychmiastową zmianę ciśnienia wewnętrznego w trzonie. Ciśnienie odkształca rurkę pomiarową, a odchylenie jest przenoszone na wskazówkę poprzez ruch.

 

 

Osłony termometryczne nie mają wpływu czas reakcji

Podobnie jak w przypadku innych przyrządów pomiarowych, w procesach krytycznych termometry mechaniczne muszą być połączone z osłoną termometryczną. Należy wziąć pod uwagę, że taka tulejka będzie miała również wpływ, w pewnym stopniu znaczący, na czas reakcji termometru. W jakim stopniu – zależy to od materiału i grubości ścianki osłony termometrycznej.

Uwagi
Więcej informacji na temat termometrów mechanicznych można znaleźć na stronie internetowej WIKA w zakładce termometry tarczowe i termometry ze stykami przełączającymi.

Zobacz nasze inne artykuły
Kryteria wyboru termometrów tarczowych (2): temperatura procesowa
Kryteria wyboru termometru tarczowego (3): kapilara

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej