Termometr z kapilarą

Gazowe czy bimetaliczne – kwestia wyboru odpowiedniego termometru tarczowego do danego procesu może zostać rozstrzygnięta wyłącznie w przypadku, dla którego nie ma wątpliwości: Tylko do termometrów gazowych można podłączyć kapilarę.

Termometr tarczowy z kapilarą

Termometr tarczowy z kapilarą– to połączenie jest możliwe wyłącznie w przypadku termometrów gazowych

Tego typu termometry tarczowe reagują na zmiany temperatury zgodnie z zasadą rozszerzalności. Jednak obrót spirali w termometrach bimetalicznych może reagować wyłącznie bezpośrednio, bez „obchodzenia” wskaźnika. Termometry gazowe natomiast mogą transmitować wartość mierzoną przez kapilarę wypełnioną helem. Taka kapilara charakteryzuje się średnicą zewnętrzną zaledwie 2 mm i wewnętrzną od 0,1 do 0,2 mm.

Termometr tarczowy z kapilarą pozwala użytkownikom na pomiar temperatury procesowej nawet w niedostępnych miejscach. Za pomocą przyłącza typu przylga można również dokonywać pomiarów na najmniejszych rurach. Inną zaletą tego rozwiązania jest mostkowanie większych odległości. Dzięki temu termometry mogą być zintegrowane w centralnej tablicy rozdzielczej, szafie sterowniczej lub panelu sterowania.

Specyfikacja układu pomiarowego

 Aby można było określić specyfikację termometru gazowego z kapilarą, muszą być znane: zakres skali, długość kapilary oraz typ podłączenia sondy. Przy kapilarze o długości do 60 m WIKA gwarantuje klasę dokładności 1 przyrządu (zgodnie z EN 13190). Ciśnienie wypełnienia dla termometru tarczowego z kapilarą WIKA waha się od 25 barów (szeroki zakres) do 180 barów (wąski zakres).

Taki układ pomiarowy możne zostać bezproblemowo dołączony do instalacji. Jednakże użytkownicy muszą uwzględnić minimalny promień zginania, aby w kapilarze nie pojawiły się załamania i hel mógł się rozszerzać. Oprócz tego, zalecamy zastosowanie spiralnego zabezpieczenia przeciw uderzeniom mechanicznym ze stali nierdzewnej.

Uwaga:
Więcej informacji na temat termometrów tarczowych można znaleźć na stronie WIKA pod nagłówkami Termometry z tarczami oraz Termometry ze stykami przełączającymi.

 

Więcej informacji na temat różnic pomiędzy termometrami bimetalicznymi i gazowymi w  fimie:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej