Zanurzalny przetwornik ciśnienia

W moim ostatnim artykule dotyczącym konstrukcji zanurzalnego przetwornika ciśnienia/sondy poziomu – część 1, wyjaśniłem budowę zanurzalnego przetwornika ciśnienia, rozpoczynając od ogniwa pomiarowego i jego elektroniki. Szczególnie w odniesieniu do odporności na działanie medium i uszczelnienia wodoodpornego, należy zwrócić dużą uwagę na charakterystykę konstrukcji fizycznej zanurzalnego przetwornika ciśnienia.

Na przykład udoskonalenie sondy poziomu wymaga optymalizacji projektu obudowy, specjalnego projektu kabla i, do każdego zastosowania, wyboru odpowiednich materiałów kabli oraz odpornego na uszkodzenia wlotu kabla i podłączenia wodoszczelnego z obudową.

Obudowa:

Głównym wymaganiem w przypadku zanurzalnego przetwornika ciśnienia jest odporność i szczelność w odniesieniu do mierzonej cieczy. Ze względu na powyższe wymagania zawsze zaleca się wybór zanurzalnego przetwornika ciśnienia wysokiej jakości, takiego jak model LH-20 firmy WIKA, oraz wybór materiałów dopasowanych do stosowanego medium. Przetwornik powinien być wyprodukowany i przetestowany specjalnie, i wyłącznie, do zanurzalnego pomiaru poziomu. Ogólnie rzecz biorąc należy zawsze dobierać materiał obudowy do mierzonego medium, aby zapobiec procesowi chemicznego rozpuszczania oraz elektrochemicznej korozji. Do zastosowania w niekrytycznych mediach zalecany jest wybór stali nierdzewnej, takiej jak 316L. Jednakże w zastosowaniach do agresywnych mediów zalecany jest materiał obudowy odpowiadający wymaganiom takich mediów, np. stop Hastelloy lub tytan.

Wlot kabla:

Jednym z najsłabszych punktów każdego zanurzalnego przetwornika ciśnienia jest połączenie kabla z obudową. Połączenie to wymaga optymalnego, hermetycznego uszczelnienia, gwarantującego wysoką odporność na wnikanie wilgoci w ciśnieniu otaczającej wody na dużych głębokościach zanurzenia oraz działania agresywnych mediów. Ważne jest, by unikać produktów, w których konstrukcja zanurzalnego przetwornika ciśnienia jest oparta na standardowym przemysłowym czujniku ciśnienia „wyposażonym” w opcjonalne wyjście kabla. Zanurzalny przetwornik ciśnienia, który ma działać niezawodnie, a ponadto w sposób ciągły, nawet w najtrudniejszym środowisku, musi być produktem zaprojektowanym specjalnie do tego zastosowania. Nieznaczne zanieczyszczenie wody gruntowej, uszkodzona pompa lub nawet uszkodzenie lokalnego zasilania w wodę i systemu oczyszczania ścieków są stałym zagrożeniem w przypadku stosowania nieodpowiedniego produktu.

Kabel:

Najważniejszą różnicą pomiędzy specjalnie zaprojektowanymi zanurzalnymi przetwornikami ciśnienia do danego zastosowania, a źle zaprojektowanymi sondami poziomu jest kabel. Kabel zanurzalnego przetwornika ciśnienia jest stale narażony na bezpośrednie działanie medium oraz otaczające ciśnienie hydrostatyczne na danej głębokości zanurzenia. W razie nieprawidłowego doboru materiału występuje permanentne ryzyko wniknięcia cieczy do kabla wynikające z bocznego ciśnienia wody, co przekłada się na ryzyko usterki czujnika poziomu. Specjalistyczni producenci, tacy jak firma WIKA, oferują użytkownikowi szeroki wybór materiałów kabli w celu zapewnienia najwyższej odporności na działanie medium, a przez to niezawodności procesowej w docelowym zastosowaniu. Użytkownik może wybrać jeden z wielu przetestowanych materiałów odpowiednich do danego zastosowania, zależnie od agresywności mierzonej cieczy np. kabel PUR do standardowego, niekrytycznego zastosowania lub FEP do cieczy agresywnych. Ostatnią, ale również istotną właściwością mechaniczną kabla, która również musi zostać wzięta pod uwagę podczas projektowania sondy poziomu, jest mechaniczna trwałość stosowanego kabla Na przykład, materiał kabla musi zapewniać maksymalną odporność na działanie ciśnienia, nawet na największych głębokościach zanurzenia, jak np. w głębokich studniach lub podczas monitorowania wód gruntowych. Ponadto, bardzo ważna jest wytrzymałość właściwa kabla z uwzględnieniem obciążenia rozciągającego związanego z ciężarem i bezpośredniego wpływu mechanicznego związanego z zaginaniem wokół krawędzi oraz zużyciem. Wszystko to pomaga w osiągnięciu celu, jakim jest skuteczne i permanentne zapobieganie wnikaniu płynu do kabla. Firma WIKA oferuje kompleksowe rozwiązania do pomiaru poziomu poprzez pomiar ciśnienia hydrostatycznego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w doborze przetwornika ciśnienia, prosimy o wykorzystanie formularza kontaktowego.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej