Zanurzalny przetwornik ciśnienia

Zanurzalny przetwornik ciśnienia/sonda poziomu to czujnik hydrostatyczny specjalne zaprojektowany do pomiarów poziomu. Zanurzalne przetworniki ciśnienia, takie jak WIKA LH-20, są czujnikami poziomu o specyficznej charakterystyce i specjalnych właściwościach technicznych, oferującymi maksymalną odporność i uszczelnienie względem mierzonej cieczy.

Zanurzalne przetworniki ciśnienia, lub sondy poziomu, stosowane są na różnej głębokości zanurzenia i wysokości wypełnienia aż do kilkuset metrów. Wykorzystywane są one w różnorodnych mediach i dlatego muszą posiadać stopień ochrony IP 68 przy nieograniczonym czasie zanurzenia na podanej głębokości pomiaru. Fizyczna konstrukcja zanurzalnego przetwornika ciśnienia jest specjalnie dostosowana do wymagań pomiarów ciśnienia hydrostatycznego w zastosowaniach zanurzeniowych oraz zapewnia doskonałe uszczelnienie i oporność na działanie medium.

Zasadniczo w zanurzalnym przetworniku ciśnienia można wyróżnić pięć różnych elementów konstrukcji: czujnik lub ogniwo pomiarowe, elektronikę, obudowę, wpust kabla oraz kabel.

Komora pomiarowa:

Komora pomiarowa lub czujnik zanurzalnego przetwornika ciśnienia służy do mierzenia ciśnienia hydrostatycznego w punkcie pomiaru. Nawet w najtrudniejszych warunkach, podczas pomiaru medium zanieczyszczonego, zawierającego cząstki lub włókna, z zawartością cząstek ściernych lub szlamu, ogniwo pomiarowe sondy poziomu musi zapewniać dokładny i niezawodny pomiar.

Nawet w trudnych zastosowaniach w stacjach oczyszczania ścieków, kolumnach fermentacyjnych oraz w wodzie słonawej ogniwo pomiarowe lub czujnik gwarantuje najwyższą niezawodność procesową. Główne wymagania dotyczące ogniwa pomiarowego obejmują wysoką odporność na zanieczyszczenie medium oraz maksymalną wytrzymałość. Wyspecjalizowani producenci, tacy jak firma WIKA, oferują zanurzalne przetworniki ciśnienia o zoptymalizowanej konstrukcji z wykorzystaniem doboru konkretnych materiałów odpowiednio do zastosowań, poczynając od elementów pomiarowych ze stali nierdzewnej do specjalnej ceramiki.

Elektronika:

Elektronika zanurzalnego przetwornika ciśnienia lub sondy poziomu jest bardzo podobna do stosowanej w standardowym przemysłowym czujniku ciśnienia. W opisywanym przypadku elektronika również przekształca sygnał ciśnieniowy ogniwa pomiarowego na standaryzowany sygnał przemysłowy o wysokiej dokładności, niewielkim błędzie związanym z temperaturą oraz zoptymalizowanych poziomach kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Najistotniejszą różnicą występującą w elektronice zanurzalnych przetworników ciśnienia w porównaniu z elektroniką standardowego przemysłowego czujnika ciśnienia, jest specyficzne dla danego zastosowania użycie sond poziomu do pracy na zewnątrz budynków, co powoduje zagrożenie uderzeniem pioruna.

Dlatego nowoczesne zanurzalne przetworniki ciśnienia, takie jak LH-20 firmy WIKA, mają wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowaną w celu zminimalizowania wpływu pobliskiego uderzenia pioruna oraz powodowanego przez uderzenie udaru napięciowego na czujnik ciśnienia.

Oczywiście, żaden przyrząd nie wytrzyma bezpośredniego uderzenia pioruna bez uszkodzenia, nawet przy najlepszej ochronie przeciwprzepięciowej. W moim następnym artykule „Konstrukcja zanurzalnego przetwornika ciśnienia / sondy poziomu – Część 2” wyjaśnię inne zagadnienia techniczne i specjalne właściwości obudowy, wpustu kabla oraz kabla w konstrukcji zanurzalnego przetwornika ciśnienia.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej