Czujnik - ATEX

Generalnie wszystkie czujniki ciśnienia sprzedawane na rynku UE muszą spełniać wymagania dyrektywy „Urządzenia ciśnieniowe PED” jak również dyrektywy EMC 2004/108/WE.

Zależnie od zastosowania lub lokalizacji podczas pracy obowiązuje wiele dodatkowych aprobat. Na przykład na obszarach niebezpiecznych w Europie należy stosować wymagania dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Istnieją też przepisy dotyczące zastosowań w pojazdach mechanicznych, na przykład dyrektywa EMC 89/336/EWG obejmująca wymagania odnośnie EMC.

Oczywiście, istnieją także certyfikaty obowiązujące na rynkach poza Europą np. CSA w Kanadzie i aprobaty FM lub UL w USA. Z wielu powodów może nastąpić konieczność zmodyfikowania istniejących modeli czujników ciśnienia. Bardzo często na przykład konieczne jest zamontowanie wymaganych przez klienta przyłączy procesowych lub wyjść elektrycznych. Chociaż w większości przypadków wdrożenie modyfikacji nie jest trudne technicznie, zgodnie z dyrektywą nie można wprowadzać żadnych modyfikacji do przyrządów z certyfikatami.

Wszelkie modyfikacje muszą być dokładnie i uważnie ocenione przez specjalistę w zakresie norm w firmie. Specjalista może stwierdzić, że wymagana modyfikacja jest technicznie lub normatywnie niedopuszczalna, czy na przykład zgodnie z ATEX przyrząd nie będzie stanowił źródła zapłonu. Jeżeli specjalista od norm zadecyduje, że modyfikacja jest dopuszczalna z punktu widzenia technicznego, warunki formalne nadal muszą zostać spełnione.

Modyfikacja może być wprowadzona natychmiast, jeżeli jest objęta istniejącym certyfikatem oraz raportem z testów i dokumentacją techniczną. W pewnych przypadkach dany czujnik ciśnienia może posiadać aprobatę dla dodatkowych wariantów, jednakże producent może nie oferować tych wariantów na rynku lub mogą one być jeszcze nie udostępnione. Jeżeli modyfikacja nie jest objęta istniejącym certyfikatem i dokumentami z testów, wówczas musi zostać wydana poprawka, która będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami, przez odpowiednie organy lub jednostkę notyfikującą, co zwykle trwa około 6 miesięcy.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej