Kalibracja termometrów (np. termopary)

Nie wszystkie kalibracje są takie same. Widać to na przykładzie „kalibracji termometrów” – wybór metody testowej zależy od różnych czynników, takich jak warunki procesowe, normy jakościowe i wymagania odnośnie bezpieczeństwa. W zależności od metody, element kalibracyjny może nawet mieć atest o dwukrotnie wyższej dokładności od wymaganej dla pomiarów. Może to mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności procesu.

Temperatura jest najczęściej mierzoną wartością w procesach przemysłowych. Oznacza to, że w odnośnych systemach instalowane są znaczne ilości termometrów. Co za tym idzie, modele i widma wydajności są zorientowane na konkretne zadania kontrolne. Od ich wymagań i warunków środowiskowych zależy weryfikacja przyrządów pomiarowych.

Kalibracja termometrów – znaczenie i konieczność

Kalibracja przyrządów do pomiaru temperatury jest uzasadniona i konieczna z wielu powodów. Po pierwsze, kalibracja termometrów, takich jak termopary, zyskuje na znaczeniu w kontekście niedoboru zasobów i zwiększania wydajności procesów produkcyjnych. Wzrost dokładności pomiarów może na przykład skutkować nie tylko oszczędnością surowców, ale również mniejszą emisją zanieczyszczeń. Po drugie, kalibracja termometrów może być istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeśli na przykład przyrządy pomiarowe w przemyśle chemicznym nie dostarczają właściwych wartości i jeśli prowadzą do błędnej kontroli procesów chemicznych, może powstać ryzyko wybuchu.

Ważną rolę kalibracji daje się zaobserwować także w życiu codziennym, jeśli się uwzględni, na przykład, liczniki zużycia gazu i wody w domu lub liczniki paliwa na stacjach benzynowych. Jest zatem oczywiste, że regularna kalibracja termopar lub termometrów rezystancyjnych jest konieczna dla potwierdzenia poprawności zmierzonej wartości lub określenia wszelkich zmian na przestrzeni czasu. W razie wątpliwości termometr można wyregulować lub wymienić zanim dojdzie do uszkodzenia procesu.

Kalibracja termometrów – wymagania i identyfikowalność

Kalibracja przyrządów do pomiaru temperatury jest wydatkiem, którego wiele firm nie chce lub nie jest w stanie samodzielnie ponieść. Dotyczy to w szczególności procesów certyfikowanych zgodnie z normą ISO 9001 i porównywalnych systemów zapewnienia jakości. Systemy kontroli jakości QA wymagają regularnych przeglądów przyrządów pomiarowych, przy czym muszą one być identyfikowalne.

Temat „identyfikowalności” można opisać w następujący sposób: Aby móc wiarygodnie porównać wyniki pomiarów, trzeba mieć możliwość odniesienia ich do „źródła”, czyli konkretnej normy (krajowej lub międzynarodowej), poprzez łańcuch pomiarów porównawczych. Z normą porównywany jest wyświetlacz stosowanego przyrządu pomiarowego lub miara materialna. Opisany proces może być jedno- lub wieloetapowy. Na każdym z etapów, kalibracja wykonywana jest do wzorca uprzednio skalibrowanego z wzorcem wyższej rangi. Normy podlegają określonemu rankingowi- od norm roboczych lub fabrycznych po normy referencyjne i normy krajowe. Zgodnie z tym rankingiem, istnieje hierarchia kalibracyjna organów wykonawczych – od własnego laboratorium kalibracyjnego po akredytowane laboratoria kalibracyjne i krajowy instytut metrologiczny.

Kalibracja termometrów – w certyfikowanych laboratoriach

Pomiary kontrolne w Niemczech są zazwyczaj wykonywane przez laboratoria kalibracyjne certyfikowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną (DAkkS). Często również producenci techniki pomiarowej posiadają odpowiednie placówki. Pracują one niezależnie od produktu i są w stanie świadczyć kompleksowe usługi – począwszy od sprawdzenia normy roboczej, aż po kalibrację konstrukcji specyficznych dla klienta, takich jak wstępnie zmontowane termometry wielopunktowe.

Wspólnie, kierownictwo ds. jakości po stronie klienta i laboratorium mogą opracować procesy kalibracyjne niezbędne w zakładzie. Konieczne jest określenie, w których miejscach wystarczą standardowe kontrole, w których przypadkach uzasadnione są specjalne rozwiązania, lub czy przestoje w procesie mogą być zredukowane poprzez wykorzystanie certyfikowanego mobilnego laboratorium kalibracyjnego. Aby to ustalić, klient kontaktuje się z laboratorium w celu określenia odpowiednich punktów temperatury i niepewności pomiaru. Na podstawie tych informacji można ustalić, jakiego sprzętu wymaga dana kalibracja. Ogólnie rzecz biorąc, rozróżnia się dwie metody kalibracji termometrów – kalibrację punktową i kalibrację porównawczą.

Kalibracja termometrów – WIKA jako niezawodny partner

Firma WIKA oferuje zarówno kalibrację punktową, jak i porównawczą. Aby stwierdzić, która metoda kalibracji będzie właściwa dla danego zastosowania, trzeba wziąć pod uwagę wymagany zakres dokładności i rodzaj elementu testowego. Kalibracja termometru może odbywać się w zakresie temperatur od -196 °C do +1200° C. Jeśli chodzi o certyfikaty, można wybierać pomiędzy certyfikatem kontroli 3.1 a certyfikatem DKD/DAkkS. W przypadku przyrządów do pomiaru temperatury zaleca się zasadniczo jednoroczny cykl kalibracji.

Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzamy kalibracje niezależnie od producenta. Nasze spektrum obejmuje m.in. termometry elektryczne z przetwornikami, termometry rezystancyjne i termopary. WIKA jest członkiem Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego (DKD) od 1982 roku. Od tego czasu aktywnie uczestniczymy w pracach grup roboczych DKD i komitetów normalizacyjnych. Nasze laboratorium kalibracyjne i mobilny serwis kalibracyjny akredytowane są zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025.

Uwagi
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego centrum kalibracji i serwisu, odwiedź stronę internetową firmy WIKA. Nasz asortyment przyrządów do pomiaru temperatury można znaleźć tutaj.

Zobacz również nasz artykuł
Zasada działania blokowego kalibratora temperatury Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej