czujnik referencyjny, kalibrator suchy, wanna kalibracyjna

Czy kalibratorów z suchym otworem pomiarowym i kąpielowych można używać jako wewnętrznych czujników referencyjnych? Kalibratory temperatury z suchym otworem pomiarowym i kąpielowe stanowią praktyczne rozwiązanie do kalibracji temperatury. Dotyczy to zarówno zastosowania w terenie, jak i w laboratorium, ponieważ kalibratory są stabilnym źródłem temperatury z wbudowanym platynowym termometrem rezystancyjnym (PRT).

PRT mierzy temperaturę wewnątrz kalibratora z suchym otworem pomiarowym lub kąpielowego i wskazuje aktualną temperaturę cieczy kąpielowej. Potrzebujesz innego czujnika referencyjnego, czy może kalibrator z suchym otworem pomiarowym bądź kąpielowy wystarczy do przeprowadzenia pełnej kalibracji?

Czy kalibratory z suchym otworem pomiarowym i kąpielowe sprawdzą się jako czujniki referencyjne?

Kalibratory z suchym otworem pomiarowym i kąpielowe gwarantują stabilne i równomierne źródła ciepła na potrzeby kalibracji. Wyposażone są w PRT, dzięki którym mogą regulować swoją temperaturę. Tego rodzaju termometry wyróżniają się wprawdzie wystarczającą dokładnością, by spełniać funkcję regulującą, jednak zasadniczo nie nadają się do stosowania jako czujniki referencyjne do kalibracji czujników temperatury. Dzieje się tak z trzech przyczyn:

  1. Ich dokładność jest z reguły porównywalna z dokładnością typowego czujnika skalibrowanego (zwanego jako przedmiot badany), a to znaczy, że nie mamy do czynienia z wymaganym stosunkiem niepewności wzorca (TUR).
  2. Zamocowane są w kalibratorze z suchym otworem pomiarowym bądź kąpielowym w jednym miejscu. Jeśli badany przedmiot nie zostanie umieszczony bezpośrednio przy PRT (co w danym przypadku może nie być możliwe lub nie jest praktyczne), mogą pojawić się dodatkowe błędy wynikające z błędów rozkładu.
  3. Ponieważ PRT jest zamocowany na stałe, jego ponowna kalibracja po zamontowaniu w kalibratorze kąpielowym lub z suchym otworem pomiarowym jest z reguły niepraktyczna.

Jakiego czujnika temperatury należy używać jako czujnika referencyjnego?

Z wymienionych wyżej powodów do kalibracji czujników temperatury, np. PRT lub termopary, używa się zwykle PRT referencyjnego w połączeniu z kalibratorem kąpielowym lub z suchym otworem pomiarowym. Tego rodzaju PRT mają zwykle własny, oddzielny wskaźnik. Aby ograniczyć wyposażenie urządzenia do zastosowania w terenie lub w instalacjach, wiele przenośnych kalibratorów z suchym otworem pomiarowym i kąpielowych mają wbudowany wskaźnik referencyjny PRT. Oddzielny wskaźnik gwarantuje wyższy stopień dokładności. W niektórych kalibratorach kąpielowych i z suchym otworem pomiarowym można do sterowania kąpieli zanurzeniowej wybrać zamiast wbudowanego PRT referencyjny PRT. Takie rozwiązanie umożliwia dokładniejsze wyrównywanie temperatury oraz mniejsze błędy rozkładu.

Przygotowanie kalibracji przy użyciu czujników referencyjnych

Ustaw na kalibratorze z suchym otworem pomiarowym lub kąpielowym wybraną temperaturę zadaną i umieść PRT referencyjny oraz badane przedmioty w cieczy kąpielowej lub we wkładzie kalibratora z suchym otworem pomiarowym. Wypozycjonuj elementy czujnika PRT referencyjnego oraz badane przedmioty możliwie w najmniejszej odległości od siebie. Z reguły można montować je w pionie na tej samej wysokości, natomiast w poziomie należy zadbać o mniejszy odstęp. Wkłady kalibratorów z suchym otworem pomiarowym mogą mieć kilka otworów, zwykle otwór na PRT referencyjny znajduje się na środku, a otwory na przedmioty badane rozmieszczone są wokół niego. W kalibratorach kąpielowych można z reguły umieścić wiele badanych przedmiotów. Należy je rozmieścić w taki sposób w zbiorniku, by nie ograniczać przepływu ani cyrkulacji cieczy kąpielowej.

Gdy kalibrator z suchym otworem pomiarowym lub kąpielowy osiągnie wartość zadaną i się ustabilizuje, należy zapisać wartości temperatury referencyjnej i badanych przedmiotów. Następnie należy ustawić kolejną wartość zadaną i powtórzyć całą procedurę. Można skorzystać z narzędzi służących do automatyzacji procesu kalibracji, które umożliwiają szybszy przebieg i ograniczają ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych. Kalibratory kąpielowe, a także kalibratory z suchym otworem pomiarowym, choć te ostatnie w małym stopniu, wpływają na względnie wolną zmianę temperatury. By przyspieszyć proces kalibracji, używa się w takiej sytuacji często kilku źródeł stabilizujących o na stałe ustawionej temperaturze zadanej. PRT referencyjny oraz badany przedmiot (lub badane przedmioty) wymienia się pomiędzy źródłami stabilizującymi. Jeśli zdarzy się, że kalibrator kąpielowy lub z suchym otworem pomiarowym nie pokrywa całego zakresu temperatury do kalibracji badanego przedmiotu, ten zakres może zapewnić większa liczba źródeł.

Uwaga
Więcej informacji o naszych kalibratorach z suchym otworem pomiarowym i kąpielowych znajdziesz na stronie internetowej WIKA. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Przeczytaj również inny artykuł
Kalibrator z suchym otworem pomiarowym czy kąpielowy – który wybrać?

Poniższy film zawiera dodatkowe informacje o kalibracji porównawczej i kalibracji punktu stałego podczas kalibrowania czujników temperatury:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej