Laboratorium kalibracja ciśnienia

Przyrządy pomiarowe ciśnienia i temperatury stosowane są w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. W wyniku ciągłych obciążeń mechanicznych, chemicznych i termicznych, przyrządy ulegają starzeniu i w miarę upływu czasu przestają gwarantować uzyskanie prawidłowych wyników mierzonych wartości. Jeżeli jednak w odpowiednim czasie zostanie przeprowadzone wzorcowanie przyrządów pomiarowych, można określić zmianę wartości mierzonej i, jeżeli jest to konieczne, wyregulować przyrząd.

Ponadto, normy i dyrektywy wymagają od producentów przeprowadzania wzorcowania manometrów kontrolnych mających bezpośredni lub pośredni, wpływ na jakość. Między innymi, wymaga tego norma ISO 9001. Dla lepszego zrozumienia poniżej wyjaśniono koncepcję wzorcowania manometrów i regulacji.

Kalibracja/ wzorcowanie” w technologii pomiarowej oznacza określanie odchyleń pomiarowych kompletnego przyrządu pomiarowego. Podczas wzorcowania manometrów nie występuje interwencja techniczna, taka jak regulacja punktu zerowego, zakresu, nastawa linearności itp. Wzorcowanie manometrów pozwala określić odchylenie pomiędzy wskazaniem a ustaloną prawidłową wartością pomiaru. W przypadku miar materialnych, na przykład do pomiaru masy, odchylenie pomiaru określane jest poprzez pomiar różnicy pomiędzy oznaczeniem a wartością prawidłową. Przy łańcuchach pomiarowych określana jest różnica pomiędzy zmierzoną wartością sygnału wyjściowego a wartością sygnału jaka by wystąpiła przy idealnej charakterystyce transferu i podanej wartości wejściowej.

Regulacja” oznacza ustawianie lub wyrównywanie przyrządu pomiarowego (także dla miar materialnych) tak, żeby odchylenia pomiarowe były jak najmniejsze, lub żeby rząd wielkości odchyleń pomiarowych nie przekraczał granic błędu. Tak więc regulacja wymaga interwencji, która w większości przypadków zmienia przyrząd pomiarowy lub miarę materialną – np. zmiana ustawienia wskazówki lub zamocowanie nowej tarczy.

Więcej informacji szczegółowych odnośnie produktów i usług z zakresu technologii kalibracji WIKA i wzorcowania manometrów można uzyskać na naszej stronie internetowej.



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej