Pomiar ciśnienia hydrostatycznego

Poziom cieczy, takiej jak woda lub olej, w zbiorniku lub naczyniu można zmierzyć pośrednio za pomocą ciśnienia hydrostatycznego, tak zwanego „słupa cieczy”. Ciśnienie hydrostatyczne mierzone pod statycznym słupem cieczy wzrasta wprost proporcjonalnie do wysokości słupa. Na przykład, na każdy metr głębokości wody ciśnienie w zbiorniku wzrasta o 100 mbar w stosunku do ciśnienia na powierzchni.

Do mierzenia ciśnienia hydrostatycznego zostały specjalnie stworzone tzw. zanurzalne przetworniki lub sondy poziomu. Takie przetworniki lub sondy są zanurzane w cieczy i mierzą ciśnienie występujące na dnie zbiornika. Alternatywną metodą jest montaż konwencjonalnego przyrządu pomiaru ciśnienia jak najbliżej dna po zewnętrznej stronie zbiornika.

Za pomocą obydwu metod można zmierzyć przewidywane ciśnienie hydrostatyczne i, w konsekwencji, poziom lub zawartość zbiornika.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć także w książce: Bibliografia: Eugen Gaßmann i Anna Gries: Electronic Pressure Measurement – Basics, applications and instrument selection; Süddeutscher Verlag onpact GmbH; Munich 2009 (Tom 323 serii “Die Bibliothek der Technik” (biblioteka technologii).Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej