ATEX IECEX

Czujniki ciśnienia oraz urządzenia elektroniczne mogą być stosowane w obszarach niebezpiecznych, jeżeli zostały przetestowane i mają aprobatę uznanej instytucji w zakresie ich ochrony przeciwwybuchowej. Jak do tej pory testy najczęściej wykonywane są przez krajowy urząd, który po pomyślnych testach wydaje krajową deklarację zgodności.

Uzyskanie krajowego certyfikatu dla każdego kraju oznacza znaczne dodatkowe koszty dla użytkowników, chcących sprzedawać lub użytkować swoje maszyny na rynku międzynarodowym, jak również dla producentów certyfikowanych urządzeń elektronicznych.

Pierwszym krokiem w kierunku międzynarodowego ułatwienia uzyskiwania deklaracji zgodności oraz certyfikatów było wprowadzenie dyrektywy unijnej 94/9/WE “ATEX” w 1994 roku. Dyrektywa dotyczy całego obszaru gospodarczego UE i pozwala na sprzedaż oraz stosowanie certyfikowanych urządzeń ochrony przeciwwybuchowej na terenie UE, bez konieczności uzyskiwania krajowych aprobat lub deklaracji zgodności.

Od czasu wprowadzenia w 2003 roku certyfikatów zgodności IECEx (IECEx CoC) znacznie łatwiejsze jest uzyskanie międzynarodowej certyfikacji przez użytkowników i producentów. Podczas wydawania deklaracji zgodności IECEx tworzone są trzy dokumenty:

  1. Międzynarodowy raport testu Testowanie typu produktu (Ocena produktu i raport testów ExTR)
  2. Międzynarodowy raport z audytu jakości Obsługa fabryczna i ocena systemów zachowania jakości (Raport z oceny jakości QAR)
  3. Międzynarodowy certyfikat zgodności (IECEx CoC)

Przy stosowaniu czujników ciśnienia na obszarach niebezpiecznych wymagany jest certyfikat zgodności według IEC 60079 (sprzęt elektryczny do atmosfer zagrożonych wybuchem gazu) oraz IEC 61241 (sprzęt elektryczny do atmosfer zagrożonych wybuchem pyłu)

Korzyścią ze stosowania przyrządów z IECEx CoC jest to, że w oparciu o deklaracje zgodności i dokumenty ExTR i QAR, w 29 krajach członkowskich można uzyskać wymagane krajowe deklaracje zgodności na podstawie przyspieszonej procedury w ciągu kilku miesięcy.

Wielka wizją systemu IECEx jest doprowadzenie do pełnego uznawania IECEx CoC we wszystkich krajach członkowskich, czyli utworzenie jednej obowiązującej międzynarodowej deklaracji zgodności urządzeń ochrony przeciwwybuchowej i czujników ciśnienia. Jednakże, jak do tej pory, tylko Australia uznała certyfikat zgodności IECEx (z ograniczeniami) do stosowania zamiennie z krajowym, australijskim certyfikatem zgodności.

Firma WIKA zapewnia kompleksowe rozwiązania do użytku czujników ciśnienia na obszarach niebezpiecznych. Prosimy o kontakt, chętnie Państwu pomożemy. Zanurzalny przetwornik ciśnienia LH-20 z IECEx można zobaczyć tutaj.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej