Gazy ochronne do spawania stali niestopowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora manometry spawalnicze są wyposażone w kilka urządzeń zabezpieczających.

DIN EN ISO 5171

Norma DIN EN ISO 5171 (Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych – ISO 5171:2009) opisuje wymagania dotyczące manometrów z rurką Bourdona w tym zastosowaniu. Dla ochrony operatora konieczne jest przeprowadzenie następujących testów: badanie odporności na skręcanie, zginanie, dekompresji, wytrzymałości i palności obudowy. Z badaniem dekompresji obudowy łączą się szczególne trudności, w związku z czym zostanie ono dokładniej opisane poniżej.

Badanie Dekompresji obudowy

druckentlastungsprüfung.jpg

Manometr bez wystarczających zabezpieczeń w badaniu dekompresji obudowy

Pod wpływem niedopuszczalnych przeciążeń (ciśnienia lub cykli obciążenia) elementy ciśnieniowe z rurką Bourdona mogą wybuchnąć. Badanie dekompresji obudowy pozwala na sprawdzenie zachowania przyrządu pomiarowego w przypadku ciśnienia rozrywającego.

Z jednej strony wymagania mówią, że z przodu nie może być uwalniany żaden gaz, a z drugiej strony – żadnej części manometru (szkło, wskazówka, tarcza) nie można wyrzucić, gdyż stanowi ryzyko zranienia.

Funkcję zabezpieczające manometrów spawalniczych

Aby zredukować niebezpieczeństwo związane z danym zastosowaniem, mogą zostać zastosowane różne zabezpieczenia manometrów spawalniczych, np.

 

ściana odpowierzajaca

Umieszczenie klapek odprowadzających z tyłu obudowy. W przypadku usterki gaz może zostać uwolniony z tyłu.

  • Dławik wbudowany w otwór ciśnieniowy przyrządu o średnicy otworu ø = 0,3 mm. W ten sposób ograniczany jest przepływ gazu, co ogranicza skutki ew. uszkodzenia.
  • W przyrządach do pomiaru niskiego ciśnienia integracja elementu zabezpieczającego przed rozerwaniem (BERP). Gdy przyrząd zostaje poddany działaniu pełnego ciśnienia butli, element ten umożliwia kontrolowane odprowadzenie ciśnienia, nie dopuszczając do rozerwania rurki przy wyższych wartościach ciśnienia
  • Wersja z litą przegrodą (manometry bezpieczne S3 / litej przegrody przedniej).
  • W przypadku usterki otwiera się wbudowana klapka odprowadzająca zapewniająca wylot gazu.

Również produkcja przyrządów na wysoko zautomatyzowanych liniach produkcyjnych z wielopoziomowymi zabezpieczeniami przed usterkami stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa.

Wnioski

Manometry spawalnicze są wyposażone w różnorodne urządzenia bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona użytkownika końcowego i pozwolić mu skoncentrować się na wykonywanym zadaniu – procesie cięcia lub spawania z użyciem gazów takich jak tlen lub acetylen.

Uwagi
WIKA oferuje manometry spawalnicze 111.11 oraz 111.31, zgodne z DIN EN ISO 5171, opracowane specjalnie z myślą o urządzeniach i instalacjach do spawania, cięcia i procesów pokrewnych. Aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie danego zastosowania proszę zwrócić się do osoby kontaktowej.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej