Zakres 200 bar

W związku z dyrektywą 97/23/WE (PED), dotyczącą urządzeń ciśnieniowych często wspominany jest limit 200 bar. Lecz co oznacza podany limit dla producentów i/lub firm dostarczających na rynek czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia oraz urządzenia ciśnieniowe? Ogólnie można powiedzieć, że zależnie od typu mierzonego medium (gazowe, ciecz, substancja szkodliwa), przyrządy do pomiaru ciśnienia podlegają różnym wymaganiom zależnie od zakresu ciśnienia oraz objętości.

Jeżeli nie jest znane medium, najlepiej projektować przyrządy do pomiaru ciśnienia w sposób konserwatywny, to znaczy także dla szkodliwych gazów oraz medium płynnego z kanałem ciśnienia i objętością wewnętrzną < 0,1 l. Dla limitu do 200 bar wystarczają urządzenia projektowane i produkowane zgodnie z zasadą „Dobrej Praktyki Inżynieryjnej” (GEP), ale dla ciśnienia powyżej 200 bar musi być zastosowana procedura oceny zgodności, w najprostszym przypadku jest to „wewnętrzna kontrola produkcji”.

Do ciśnień powyżej 200 bar wymaga się również, aby zostały spełnione podstawowe wymagania bezpieczeństwa podane w Załączniku I dyrektywy PED, co między innymi wymaga testu ciśnienia w celu sprawdzenia odporności na ciśnienie. Musi być też przygotowana Deklaracja zgodności WE oraz sprzęt zostanie oznaczony znakiem CE. W każdym przypadku należy sprawdzić szczegółowe informacje w oryginalnym tekście PED, natomiast interpretację omawianej dyrektywy można znaleźć w wytycznych PED. Poniżej podjemy najważniejsze punkty:

  1. Sprzęt ciśnieniowy powyżej 0,5 bar podlega ustaleniom PED.
  2. „Dobra Praktyka Inżynieryjna” powinna być stosowana pomiędzy ciśnieniem 0,5 a 200 bar. Nie jest możliwe uzyskanie znaku CE ani deklaracji zgodności w myśl PED.
  3. Przy ciśnieniach ponad 200 bar muszą być spełnione „Podstawowe Wymagania Bezpieczeństwa” zgodnie z oznaczeniem CE. Należy przygotować deklarację zgodności WE zgodnie z PED.


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej