Ex-d

Praca w niebezpiecznych lokalizacjach wymaga czujników ciśnienia odpowiednich do użytku w takich miejscach, zgodnych z jednym z wielu typów ochrony. Powszechną metodą jest stosowanie czujnika ciśnienia z typem ochrony Ex-d, znanym jako „ognioszczelny” lub „przeciwwybuchowy”. Przetworniki tego typu są zaprojektowane do obszarów niebezpiecznych oznaczonych jako strefa 1 (21) lub 2 (22) zgodnie z klasyfikacją ATEX i można je stosować w obszarach klasy I, II lub III zgodnie z klasyfikacją North American.

Co tak naprawdę wyróżnia przetworniki ciśnienia “Ex-d“?

Czujnik ciśnienia Ex-d musi mieć obudowę ognioszczelną/przeciwwybuchową. Oznacza to, że elektroniczne części przetwornika powinny być zamontowane wewnątrz starannie zaprojektowanej obudowy zapewniającej, iż w razie wybuchu nie wystąpi rozprzestrzenianie ognia wewnątrz obudowy, a dzięki temu nie jest również możliwa propagacja ognia na zewnątrz obudowy. Płomień zostanie zatrzymany w obudowie!

  • Krytycznym czynnikiem podczas projektowania obudów przeciwwybuchowych (metoda ochrony Ex-d) jest konieczność występowania przewodów odprowadzających płomienie. Umożliwiają one ochłodzenie gazów spalania, powstających w wyniki wybuchu wewnątrz obudowy przetwornika podczas wychodzenia na zewnątrz obudowy. Zapobiega to spowodowaniu przez gorący gaz zapłonu potencjalnie wybuchowej atmosfery na zewnątrz (palnej mieszaniny paliwa z powietrzem otoczenia). Projekt przewodów wymaga dużej dokładności, gdyż muszą one być wystarczająco długie i wąskie, aby schłodzić uciekający gaz do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo.
  • Innym ważnym czynnikiem jest grubość ścian obudowy, które muszą być zaprojektowane tak, aby przenikanie ciepła z wewnątrz – w przypadku wewnętrznego wybuchu – nie spowodowało podniesienia temperatury zewnętrznej powierzchni obudowy do poziomu zagrażającego wybuchem mieszaniny paliwo-powietrze otaczającej przetwornik ciśnienia.

Wszystkie te czynniki oznaczają, że podczas doboru przetwornika ciśnienia w wykonaniu przeciwwybuchowym należy znaleźć wiarygodnego producenta z odpowiednim doświadczeniem inżynieryjnym, tak by być pewnym, że zarówno konstrukcja, jak i producent przetwornika, spełniają wymagane standardy i zapewniają bezpieczeństwo Państwa instalacji.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej