Definicja IP68

Niestety, zbyt rzadko zadawane nam są pytania dotyczące specyfikacji stopnia ochrony IP68 naszych czujników ciśnienia oraz zanurzalnych przetworników ciśnienia tzn. jak głęboko taki przyrząd można zanurzyć. Tym niemniej jest to nie tylko pytanie ważne, ale również konieczne, gdyż w przeciwieństwie do prawie wszystkich innych stopni ochrony IP, stopień IP68 jest tylko opisany i nie jest w pełni określony za pomocą konkretnych liczb w normie IEC 60529:

  1. Pierwsza cyfra, „6”, oznacza, że przyrząd ma pełną ochronę przed wnikaniem pyłu.
  2. Druga cyfra, liczba „8”, oznacza, że przyrząd może być stale zanurzony w wodzie.

Jednakże nie została określona maksymalna głębokość zanurzenia takiego przyrządu. Ma to sens, gdyż występuje wielka różnica pomiędzy zanurzeniem przyrządu w zbiorniku o głębokości wody 1 m a stosowaniem przyrządu do pomiarów na głębokości 300 m na dnie oceanu. Zgodnie z normą, producent i użytkownik muszą uzgodnić dokładna specyfikację IP68. W każdym razie IP68 jest zawsze lepszy od stopnia IP67, co oznacza, że przyrząd może być zanurzony przynajmniej na 1 metr. W praktyce powoduje to całkowicie różne głębokości zanurzenia naszych przetworników ciśnienia i sond poziomu zależnie od dziedziny zastosowania. Głębokości zanurzenia wahają się od 3 m do maksymalnie 300 m, tzn. dla tego samego stopnia ochrony IP są określone całkowicie różne głębokości zanurzenia zależnie od zastosowania. Jeżeli szukają Państwo odpowiedniego rozwiązania do swojego zastosowania, wystarczy zadać pytanie osobie kontaktowej. Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule „Definicja typów ochrony IP”.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej