Membrana stal nierdzewna

Jeżeli do pomiaru poziomu napełnienia została wybrana określona konstrukcja zanurzalnego czujnika ciśnienia lub sondy poziomu, często oznacza to, że sonda jest stosowana w warunkach środowiskowych powodujących usterki zwykłych czujników poziomu.

Najbardziej niekorzystne warunki, takie jak zanieczyszczone media, substancje ścierne i muł, wymuszają odpowiednią konstrukcję zanurzalnych przetworników ciśnienia stosowanych w stacjach uzdatniania wody, zbiornikach z wodą słoną lub ściekami a nawet w kolumnach fermentacyjnych. Jednym z głównych wymagań dotyczących zanurzalnych przetworników ciśnienia jest uzyskanie jak najmniejszej wrażliwości na zanieczyszczenia zbierające się na czujniku ciśnienia poprzez optymalizację jego budowy. Dlatego typowa konstrukcja przetwornika ciśnienia z wąskimi gniazdami ciśnieniowymi nie jest stosowana w sondach poziomu, gdyż przetworniki takie mają tendencję do zatykania się w tego rodzaju zastosowaniach.

Budowa zanurzalnego przetwornika ciśnienia i membrana jego czujnika ciśnienia optymalizowane są w celu uzyskania bardzo niskiej wrażliwości na zanieczyszczenia. Jednakże ciągła praca w zanieczyszczonych mediach może prowadzić do przyklejania się cząstek zanieczyszczeń do membrany ze stali nierdzewnej. Grubość membrany ze stali nierdzewnej jest zminimalizowana fabrycznie do zaledwie kilku mikronów, by w przypadku zmiany poziomu uzyskać najwyższa dokładność i najszybszy czas reakcji. Dlatego membranę należy czyścić bardzo ostrożnie. Zawsze należy pamiętać, by nie stosować narzędzi ostrych ani z krawędziami. Nie wolno też stosować często używanych śrubokrętów ani długopisów.

Jeżeli konieczne jest czyszczenie membrany czujnika, należy spłukać ją słabym strumieniem wody pod ciśnieniem lub oczyścić dokładnie sprężonym powietrzem. Uszkodzenie membrany w wyniku wgniecenia lub nacięcia nawet, jeżeli wydaje się całkowicie powierzchniowe prowadzi do istotnej utraty dokładności pomiaru poziomu. Zniekształcenie membrany często powoduje przesunięcie punktu zerowego pomiaru ciśnienia w wewnętrznym elektronicznym systemie pomiarowym i dodatkowo zakłóca liniowość sygnału wyjściowego, wyregulowanego fabrycznie urządzenia z nieuszkodzoną membraną. Zanurzalny przetwornik ciśnienia z uszkodzoną membraną wytwarza fałszywy pomiar aktualnego poziomu napełnienia i dlatego nie może być już uznawany za niezawodny przyrząd pomiarowy. W takim przypadku konieczna jest całkowita wymiana uszkodzonego przyrządu.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej