Zanurzalny przetwornik ciśnienia

Przetwornik poziomu a sonda poziomu?

Przetwornik poziomu czasami nazywany także sondą poziomu jest specjalnym typem czujnika ciśnienia stosowanym do pomiarów poziomu w zbiornikach, studniach, szybach i odwiertach. Podczas pomiaru poziomu sonda poziomu jest zanurzona bezpośrednio w medium i skierowana jak najbliżej dna zbiornika/naczynia lub szybu/odwiertu. Sonda poziomu mierzy ciśnienie hydrostatyczne, co umożliwia ustalenie aktualnego poziomu tzn. wysokości słupa cieczy nad sondą.

Praktycznie jest to uzyskiwane przez „zanurzenie” sondy na kablu podłączeniowym. Jak widać zastosowanie jest bardzo łatwe. Najważniejszymi właściwościami sondy poziomu oraz kabla podłączeniowego jest odporność i szczelność na działanie medium jak również na najczęściej występujące ciśnienie i mechaniczne naprężenia obudowy i kabla.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajduje się na naszej stronie internetowej WIKAPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej