Wykres statusu przełączania ze zdefiniowana histerezą

Funkcja przełączania histerezy jest generalnie dostępna we wszystkich wariantach przełączników, czy to mechanicznych czy elektronicznych oraz czy to parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu czy też przepływu. Histereza jest ogólnie rozumiana jako różnica między punktem przełączania i punktem resetowania.

W przypadku mechanicznych przełączników, histereza jest zazwyczaj wstępnie zdefiniowana przez producenta, podczas gdy w przypadku elektronicznych przełączników jest często konfigurowalna. Funkcja przełączania histerezy jest najbardziej znaną i najczęściej stosowaną funkcją przełączania w przełącznikach. Zasadniczo, histereza jest niezbędna, ponieważ jeśli punkt przełączania i resetowania zostałyby ustawione na taką samą wartość, sterowany system oscylowałyby, a tym samym byłby niestabilny.

Zilustrujmy to praktycznym przykładem:

 

Wykres statusu przełączania

Rysunek 1: Wykres statusu ciśnienia/przełączania z punktem przełączania

Przełącznik ciśnienia wykorzystywany jest do monitorowania pompy wody pitnej. Ten przełącznik ciśnienia powinien aktywować wyjście przełączające kiedy przekroczone zostaje ciśnienie 6 bar, a tym samym zatrzymać pompę. Następnie zatrzymana pompa, powinna wówczas upuścić ciśnienie poniżej 6 bar (punkt resetu), wyjście przełączające zostanie jeszcze raz zdezaktywowane i pompa zostanie zrestartowana. Jeśli wyobrażają sobie Państwo teraz proces ciągły, to potem pompa zostanie włączona i wyłączona w krótkich odstępach czasu (patrz

Wykres statusu przełączania ze zdefiniowana histerezą

Rysunek 2: Wykres statusu ciśnienia/przełączania ze zdefiniowaną histerezą

Rys. 1). Będzie to prowadzić do niestabilności, zużycia i w dłuższej perspektywie do wczesnej awarii pompy. Tak więc w celu uniknięcia oscylacji w systemie, potrzebne jest ustawienie punktu przełączania i punktu resetowania, który przystosowany jest do procesu, to znaczy, aby zdefiniowana histereza umożliwiła stabilność sterowania pętlą (patrz Rys. 2).

 

Mechaniczne przełączniki, ze względu na ich konstrukcję, mają wstępnie zdefiniowaną histerezę, którą można znaleźć w specyfikacji producenta. Jest to zazwyczaj 10-20 % ustawianego punktu przełączania (np. punkt przełączania 10 bar > punkt resetowania przy ok. 9 bar -> histereza 1 bar). W przełączniku elektronicznym, histereza jest zwykle w pełni konfigurowana w niemal całym zakresie pomiarowym – poprzez zewnętrzne oprogramowanie, moduł konfiguracyjny lub zintegrowany wyświetlacz z przyciskami sterującymi.

W wielu zastosowaniach, przełączniki (ciśnienia) spełniają funkcje bezpieczeństwa i często służą jako monitoring krytycznej wartości progowej. Histereza jest najpowszechniej stosowaną funkcją przełączania w aplikacjach przemysłowych, ze względu na jej łatwość zastosowania, a dla przełączników mechanicznych jest to jedyna możliwa funkcja przełączania. Obecnie także często można znaleźć w określonych aplikacjach funkcję przełączania ‘okna’, jednak może być ona stosowana wyłącznie w przełącznikach elektronicznych.

Odpowiednia osoba kontaktowa chętnie pomoże Państwu w wyborze właściwego ­­przełącznika ciśnienia.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej