Funkcja przełączania zwykle otwarty

Przełączniki ciśnienia (na przykład ze „stykiem zwykle otwartym”) stosowane są często do monitorowania i kontrolowania funkcji bezpieczeństwa w celu sygnalizowania wszelkich sytuacji, w których występuje zbyt wysokie lub za niskie ciśnienie, co pozwala zapobiec uszkodzeniu maszyn lub systemu. Przełączniki z funkcją przełączania „zwykle otwarty” są najczęściej stosowanymi przełącznikami, ponieważ uruchomienie funkcji przełączania powoduje zamknięcie obwodu, co pozwala bezpośrednio uruchomić dalszy proces.

Styki zwykle otwarte” lub przełączniki z funkcją przełączania typu „zwykle otwarty” są znane w życiu codziennym – na przykład w przełącznikach światła. Przełącznik światła jest ogólnie „stykiem zwykle otwartym”, który po włączeniu zamyka obwód przez co umożliwia przepływ prądu do szeregowo podłączonych żarówek (patrz rys.). „Styk zwykle otwarty” zmienia stan przełączania z „otwartego” na „zamknięty”, gdy przekracza punkt przełączania.

Przykłady zastosowania przełączników ciśnienia funkcją przełączania typu „zwykle otwarty”

Funkcja przełączania typu „zwykle otwarty” jest szeroko stosowana w zastosowaniach przemysłowych, ponieważ umożliwia bezpośrednie sterowanie funkcją bezpieczeństwa lub kontroli. Gdy przełącznik ciśnienia o funkcji „zwykle otwarty” wykrywa osiągnięcie krytycznej wartości ciśnienia tzn. gdy wartość graniczna została przekroczona, wówczas powoduje on zamknięcie obwodu. W przypadku (przykładowo) układu bezpieczeństwa takiego, jak system zatrzymania awaryjnego lub syrena alarmowa, połączonego szeregowo z przełącznikiem, doprowadzone zostaje do nich zasilanie, co powoduje ich bezpośrednią aktywację – są „włączane”. Tak, więc przełącznik ciśnienia o funkcji „zwykle otwarty” spełnia bezpośrednia funkcję kontrolną, gdy ciśnienie przekracza lub spada poniżej wartości krytycznej.

Mechaniczne przełączniki ciśnienia często są stosowane do bezpośredniej kontroli większych obciążeń, takich jak silniki lub pompy, gdyż zależnie od ich konstrukcji często posiadają wystarczający prąd przełączania.

Elektroniczne przełączniki ciśnienia, a także mechaniczne przełączniki ciśnienia z stykiem ze złota, są obecnie najczęściej monitorowane przez sterownik PLC lub centralny system sterowania. Sterownik PLC zasila funkcje bezpieczeństwa osobnym obwodem. Przełączniki ciśnienia są nadal głównie stosowane jako części zabezpieczające w instalacjach, w których mimo stałego monitorowania układu ciśnienia konieczne jest unikanie ciśnienia krytycznego (a w konsekwencji zagrożenia dla ludzi i maszyn)

Oprócz przełączników „zwykle otwartych” producenci przełączników ciśnienia oferują szeroki zakres funkcji przełączania do wszystkich zastosowań, taki jak „zwykle zamknięty” lub „przełączne”. Przełączniki „zwykle otwarte” „zwykle zamknięte” obejmują 95% wszystkich zastosowań przełączników ciśnienia, podczas gdy przełączniki przełączne stosowane są głównie w specyficznych zastosowaniach.

Osoba kontaktowa bardzo chętnie pomoże w wyborze odpowiedniego przełącznika ciśnienia.Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej