Wyświetlacz LED 4-cyfrowy

Charakterystyka wyświetlacza jest ważnym kryterium podczas podejmowania decyzji odnośnie wskaźnika cyfrowego. Poniżej znajdują się wskazówki, które należy uwzględnić:

 

 

 1. Liczba segmentów

Oznacza segmenty stosowane do wyświetlania cyfr. Im więcej segmentów, tym bardziej szczegółowe przedstawienie danych na wyświetlaczu oraz lepsza czytelność. W wielu zastosowaniach wystarczający jest standardowy 7-segmentowy wyświetlacz przemysłowy.

 

Wysokość wyświetlacza

Wysokość wyświetlacza

 2. Wielkość wyświetlanych cyfr

Wielkość wyświetlanych cyfr ma podstawowe znaczenie dla czytelności wskaźnika. Im większa odległość, z której dokonywany jest odczyt, tym ważniejsza jest wysokość wyświetlanych wartości. Przy wysokości 10 mm odległość, z której można je odczytać wynosi ok. 3,5 m; przy 20 mm wynosi ona ok. 7 m.

 

 

 

Wyświetlacz

Wyświetlacze

 3. Liczba cyfr

Liczba wyświetlanych cyfr ma w dużym stopniu wpływ na wskazywany zakres wartości oraz poziom dokładności wyświetlanych wartości. Oprócz wspomnianych wersji z pełnymi cyframi, występują także inne rozwiązania, takie jak wskaźniki z 3 1/2 cyframi.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wyświetlaczami cyfrowymi firmy WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej