Organisationsvergleich

Eksperci szacują, że w branży spożywczej i napojów nawet do 30% czasu poświęcane jest na czyszczenie. Nie dziwi więc, że producenci przykładają dużą wagę do konstrukcji łatwych do czyszczenia (higienicznych). Z tego względu wielu producentów zwraca uwagę na obecność symbolu 3-A lub EHEDG. Co zatem te symbole oznaczają i jak można je porównać?

3-A Sanitary Standards Inc. (3-A SSI) to amerykańska organizacja non-profit, której celem jest poprawa higieny w branży spożywczej, napojów i farmaceutycznej. Ustalane normy mają na celu zapewnienie jakości produktów, w ten sposób chroniąc zdrowie użytkownika końcowego. Te przepisy i certyfikaty są więc uznawane przez wiele krajów i wielu producentów żywności. W certyfikacji elementów higienicznych ocena jest oparta o cechy konstrukcyjne, tak więc np. w rurach należy unikać niewielkich promieni skrętu. Pozwala to zabezpieczyć produkty konsumenckie przed zanieczyszczeniem, upraszcza czyszczenie powierzchni i ułatwia demontaż elementów do czyszczenia.

EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) jest fundacją założoną przez kilka organizacji związanych z branżą spożywczą wspierającą higienę w produkcji i pakowaniu żywności od 1989. Głównym zadaniem EHEDG jest wspieranie higienicznych konstrukcji we wszystkich obszarach produkcji żywności, a tym samym zapewnienie jej bezpieczeństwa. EHEDG certyfikuje elementy higieniczne wyłącznie, jeżeli spełniają one założenia teoretyczne z jednej strony, i przeszły testy praktyczne z drugiej. Certyfikat EHEDG uznawany jest głównie w Europie.

Jako globalny producent technologii pomiarowej oferujemy różnorodne produkty dla branży spożywczej i farmaceutycznej z certyfikatami 3-A i EHEDG. Jak jednak można je porównać?

Chociaż istnieją fundamentalne różnice pomiędzy normami 3-A, a wytycznymi EHEDG, głównym celem obydwu organizacji jest wdrożenie higienicznych praktyk w branży spożywczej i farmaceutycznej. Zarówno 3-A, jak i EHEDG reprezentują wiele organizacji związanych z przemysłem spożywczym mających na celu wspieranie czystości w procesach produkcji i pakowania.

Główne różnice pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami dotyczą wymagań w zakresie konstrukcji higienicznego wyposażenia. Wynika to z różnej definicji poziomów higieny w każdej z organizacji. Istnieją też rozbieżności w wymaganiach w zakresie certyfikacji. Certyfikacja 3-A wymaga jedynie teoretycznego spełnienia wymagań projektowych, a certyfikacja EHEDG wymaga kontroli konstrukcji zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym (poprzez przeprowadzenie standardowego badania higieniczności).

Specyfikacje projektowe norm 3-A są bardzo szczegółowe i opisują np. szczegółowy sposób wykonania załamań i wymagane wykończenie powierzchni. Jeżeli te specyfikacje nie mogą zostać spełnione, certyfikacja 3-A danego produktu nie będzie możliwa. EHEDG z kolei ma bardziej ogólne wymagania i opisuje pożądany skutek. Jeżeli z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych spełnienie specyfikacji dotyczących konstrukcji, geometrii i powierzchni nie będzie możliwe, EHEDG (DOC 37 – higieniczna konstrukcja i montaż czujników, część 4.1.3) dopuszcza kompensację możliwości czyszczenia na inne sposoby. Efektywność danej konstrukcji musi zostać udowodniona w próbnym czyszczeniu. Jeżeli test zakończy się pozytywnie, przyrząd pomiarowy uzyska certyfikat EHEDG pomimo odstępstw od założeń projektowych.

Oczywiste jest, że 3-A SSI i EHEDG mają ten sam cel, oraz że współpraca pomiędzy tymi organizacjami ma pozytywny wpływ na poprawę i standaryzację norm i wytycznych w branży spożywczej i farmaceutycznej. Obydwie organizacje już teraz wymieniają się swoimi projektami nowych lub usprawnionych norm w celu ich wzajemnej oceny.

Uwaga
WIKA oferuje szeroki zakres przyrządów pomiarowych w wykonaniu higienicznym z certyfikacją 3-A i EHEDG. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Razem ustalimy jakie przyrządy pomiarowe będą najlepsze dla danego zastosowania. Odpowiednia osoba kontaktowa pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

 

 

 

 Pozostaw wiadomość