Czujniki Ex

Materiałem pomocniczym w doborze czujników ciśnienia z ochroną przed zapłonem typu EXi lub EXd zgodną z ATEX lub CSA/FM jest ulotka „Elektroniczne manometry dla obszarów niebezpiecznych”.

Dla większości zastosowań w początkowych i końcowych fazach procesu (np. produkcja ropy naftowej na lądowych i morskich platformach wiertniczych lub monitorowanie rurociągów) podane są przykłady odpowiednich produktów. I tak dla pomiaru poziomu przedstawiono iskrobezpieczny zanurzalny przetwornik ciśnienia/sondę poziomu IL-10 z aprobatami międzynarodowymi.

Przetworniki ciśnienia (w tym zanurzalne) zostały przetestowane również przez FM Approvals i CSA oraz inne międzynarodowe organizacje i jednostki notyfikowane upoważnione do udzielania aprobat.Pozostaw wiadomość