Ciśnienie absolutne vs manometryczne

Regularnie pojawia się pytanie o różnicę pomiędzy ciśnieniem bezwzględnym a manometrycznym (względnym). Z czysto teoretycznego punktu widzenia, na to pytanie można odpowiedzieć stosunkowo łatwo: podczas pomiaru ciśnienia manometrycznego (pomiar nadciśnienia), zawsze jest to pomiar różnicy w odniesieniu do ciśnienia otoczenia (atmosferycznego).

Jednakże ciśnienie takie ulega zmianie zależnie od pogody oraz wysokości nad poziomem morza. Z drugiej strony ciśnienie bezwzględne mierzy różnicę od próżni idealnej lub bezwzględnej. Dlatego pomiar ten jest niezależny od pogody i wysokości nad poziomem morza.

W praktyce, różnica pomiędzy tymi dwoma pomiarami jest następująca:

W większości przypadków pomiar ciśnienia ma na celu określić ciśnienie manometryczne. Dlatego też tego najczęściej stosowane są tego typu czujniki. Jednakże jeżeli czujnik ciśnienia manometrycznego stosowany jest w instalacji, w której rzeczywistym celem pomiaru jest ciśnienie bezwzględne, należy się spodziewać wystąpienia poniższych dodatkowych błędów:

  • +/- 30 mbar powodowany przez zmiany pogody
  • do 200 mbar po zmianie miejsca (np. z poziomu morza na wysokość 2 000 m).

Zależnie od zakresu pomiarowego, błędy mogą być znaczne (np. w układach pneumatycznych przy ciśnieniu w granicach 1 bar) lub pomijalne (w hydraulice przy ciśnieniu 400 bar).

Jeżeli nie ma pewności, czy pomiar wymaga ciśnienia bezwzględnego, czy też manometrycznego/względnego, osoba kontaktowa chętnie udzieli potrzebnych informacji.Pozostaw wiadomość