EX 101 Część I

Czujniki ciśnienia i inny sprzęt pomiarowo-kontrolny muszą być zgodne z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Do najbardziej znanych przepisów należy dyrektywa 94/9/EG ATEX stosowana dla instalacji w Europie oraz aprobata CSA, FM dla instalacji w Kanadzie i USA.

Jeżeli nie jesteśmy obeznani z wiedzą na temat instalacji w obszarach niebezpiecznych wówczas może występować pewne niezrozumienie co do samej terminologii. Dlatego stworzyliśmy materiał szkoleniowy w celu przeszkolenia czytelników naszego bloga w zakresie przepisów oraz terminologii dotyczącej instalacji na obszarach niebezpiecznych. Niniejszy materiał szkoleniowy jest znany w organizacji WIKA jako “Ex 101”.

W pierwszej części tej serii wyjaśnimy różnice pomiędzy klasyfikacją stref według ATEX a klasyfikacją podziałów CSA/FM. Zgodnie z 94/9/EG ATEX niebezpieczne lokalizacje zostały podzielone na różne obszary zależnie od czasu obecności niebezpiecznej atmosfery. Na przykład obszary, w których potencjalnie niebezpieczna atmosfera występuje przez więcej niż 1 000 godzin w roku zostały sklasyfikowane jako strefa 0.Aprobaty północno-amerykańskie CSA/FM dzielą lokalizacje niebezpieczne na dwie kategorie Div.1 i Div. 2, i dodatkowo na trzy klasy zależnie od wykorzystywanych materiałów potencjalnie niebezpiecznych. Na przykład obszar klasy III, Div.1 jest lokalizacją, w której podczas produkcji są przewożone lub stosowane łatwopalne włókna.

Więcej informacji można znaleźć w pełnym materiale szkoleniowym „Podstawowe informacje o lokalizacjach niebezpiecznych Ex 101 Część 1”. Ten wewnętrzny materiał szkoleniowy dostępny jest za darmo wyłącznie dla czytelników niniejszego bloga.Pozostaw wiadomość