Charakterystyka

Jak właściwie jest definiowana dokładność czujników ciśnienia? Odchylenie rzeczywistej krzywej charakterystyki od idealnej często określane jest jako „dokładność”. Jednakże, samego terminu nie można znaleźć w żadnej z krajowych lub międzynarodowych norm. Oznacza to, że nie ma czegoś takiego jak „dokładność”, istnieje jednak wiele terminów związanych z dokładnością, jak np.:

  • Nieliniowość
  • Histereza
  • Niepowtarzalność
  • Maksymalny błąd

Każdy z podanych terminów ma całkowicie inne znaczenie i dlatego należy rozważać go osobno w odniesieniu do prowadzonego pomiaru. Wyczerpujący opis najważniejszych terminów podano w rozdziale „Kryteria wyboru przyrządu” (w podręczniku „Elektroniczny pomiar ciśnienia” wydanym przez Verlag Moderne Industrie).  Pozostaw wiadomość