Flow chart

W latach 50-tych XX wieku, chcąc wyczyścić ręcznie wszelkie zamknięte układy w urządzeniach procesowych, jak np. rury czy osprzęt, należało je zdemontować. Takie metody były zwykle bardzo czasochłonne. W szczególności w takich branżach jak przemysł farmaceutyczny czy spożywczy, gdzie konieczne jest częste czyszczenie elementów systemowych, związane z tym nakłady były ogromne.

CIP – Clean-In-Place

Z procesów CIP w dużej mierze korzysta przemysł. Stanowią one bowiem metodę, za pomocą której można wyczyścić nawet wewnętrzne powierzchnie układów zamkniętych bez konieczności demontowania poszczególnych elementów (lub jedynie w bardzo małym zakresie). Ponadto proces CIP odbywa się zwykle w pełni automatycznie, aby możliwe było zachowanie czasów i parametrów procesowych. Czyszczenie przeprowadzane jest według zdefiniowanych etapów przedstawionych na schemacie. Temperatura, z jaką czyszczone są elementy, wynosi w zależności od danego przypadku ok. 90°C. Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, w czyszczeniu metodą clean-in-place wykorzystywany jest przepływ turbulentny o prędkości ok. 1,5 do 2,1 m/s. Prędkości wykraczające poza ten zakres zwykle nie przynoszą satysfakcjonujących efektów.

SIP – Sterilization-In-Place

Proces SIP to rozwinięcie procesów CIP o dodatkową sterylizację. Zwykle przeprowadzany jest w jednej i tej samej instalacji. Sterylizacja procesów technologicznych o bardzo wysokich wymogach higienicznych następuje zwykle po zakończeniu procesów CIP. Proces SIP polega na zwalczaniu nadal aktywnych mikroorganizmów za pomocą gorącej wody lub nasyconej pary wodnej o wysokiej temperaturze (zwykle 140°C). Skuteczność tej metody można zwiększyć, dodając chemiczne środki dezynfekujące. Firma WIKA posiada w swojej ofercie rozwiązania pomiarowe dostosowane do procesów CIP i SIP dla wszelkich możliwych wartości mierzonych.Pozostaw wiadomość